Webinar samenwerking FoodFirst en AVLEG

In dit interview door Karine Hoenderdos leggen managing director Jan Dekker van Food First Network (FFN) en Yneke Kootstra van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) uit hoe ze in hun samenwerking zoveel mogelijk mensen willen laten profiteren van de effecten van een gezonde leefstijl. Yneke legt daarnaast uit welke rol jouwleefstijlcoach.nl speelt en waarom veel leefstijlcoaches zich extra kunnen gaan trainen op diabetes.

In deze samenwerking wordt de komende tijd gewerkt aan:

  • Op de site van FFN komt een verwijzing naar jouwleefstijlcoach.nl
  • We zetten de leefstijlcoach in zijn algemeenheid steviger neer door de samenwerking met FFN. We willen de leefstijlcoach een plek geven in het team van vooraanstaande experts. Om die reden zoeken we een afgestudeerde leefstijlcoach van AVLEG die de rol van boegbeeld op zich kan nemen.
  • Op de site van FFN komt er een duidelijke verwijzing naar jouwleefstijlcoach.nl waar de afgestudeerde leefstijlcoaches van AVLEG te vinden zijn. Deze leefstijlcoaches gaan wanneer ze dat willen ook samenwerken FFN voor life-events, webinars en workshops.
  • FFN komt binnen een jaar met gezondheidsprofielen op hun site. De eerste stap is het gezondheidsprofiel 'diabetes type 2' waarin de leefstijlcoach een rol krijgt. We zijn nu bezig om dat vorm te geven. Om die reden komt AVLEG op korte termijn met een online plusmodule diabetes voor leefstijlcoaches om binnen een jaar voldoende leefstijlcoaches met meer kennis over diabetes in te kunnen zetten. Uiteraard blijft deze leefstijlcoach samenwerken op dit terrein met andere zorgprofessionals.
  • De leefstijlcoaches die geregistreerd staan op jouwleefstijlcoach.nl krijgen op korte termijn vrij toegang tot het platform van FFN. Allereerst om te onderzoeken wat je van deze samenwerking vindt. Feedback waarderen we enorm.
  • Op termijn denken AVLEG en FFN ook een combinatie te kunnen maken in de GLI zoals bijvoorbeeld CooL voor diabetespatiënten. Ook dit wordt verder uitgewerkt.