Webinar CZC en CZV op 1 februari 2024

Op 1 februari hebben dr. Bibian van der Voorn (Care for Obesity) en Karen Freijer (Partnerschap Overgewicht Nederland) een presentatie gegeven rond de status quo van de centrale zorgverlener en centrale zorgcoördinator. Wat doen ze en voor wie? En wat betekent dit voor de leefstijlcoach?

Hieronder vind je relevante links en de antwoorden op de vragen die gesteld werden in de chat. Met dank aan Karen Freijer (PON) en Bibian vd Voorn (C4O)

Q&A Webinar CZC en CZV

Overweging: Graag in presentatie in plaats van "normaal" gewicht voor de woorden gezond gewicht kiezen

Bedankt voor deze opmerking. Wij zijn ons zeer bewust van het belang van woordgebruik en bepleiten dit ook ten zeerste. Ook aangepast in de presentatie.

Zie onze materialen hierover:

Wanneer is iemand partner met medische kennis of gespecialiseerde partner?

In het landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas zijn de categorieën partners als volgt beschreven (pag. 25):

 

Zie hiervoor ook de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende professionals:

10_PON-Tools_Taken-en-verantwoordelijkheden.pdf (aanpakovergewicht.nl)

Hebben jullie zicht in hoeveel gemeentes dit al loopt?

Op dit moment wordt er een gecombineerde leefstijlinterventie ingebed in een netwerkaanpak aangeboden in Limburg (experimenteerregio, nog niet in alle gemeenten), enkele gemeenten in Gelderland (experimenteerregio vanuit GO!), en Amsterdam.

In Oss is er sprake van de netwerkaanpak, voor 65 kinderen. Maar er zijn nog geen (kinder)leefstijlcoaches bij deze overleggen aanwezig. Maar er is wel genoemd dat er een GLI voor kinderen zou gaan lopen.

Om in te kunnen schatten hoe je bij zou kunnen dragen aan het lokale proces is het belangrijk om inzicht te krijgen in de fase van de implementatie waarin de gemeente zich bevindt. Zie voor meer informatie hierover: Handreiking realisatie lokale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Om in 2024 in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet moeten gemeenten de randvoorwaarden op orde hebben. Om welke randvoorwaarden het gaat, staat beschreven in de Handreiking voor zorgverzekeraars en gemeenten. Het is de bedoeling dat gemeenten en zorgverzekeraars gezamenlijk zorg en ondersteuning bieden volgens het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, om zo voor duurzame borging te zorgen. Uitgangspunt is dat de afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars in regioverband plaatsvindt.

Mocht je specifieke vragen hebben over jouw lokale context, dan adviseren we de KnGG-projectleider in jouw gemeente hierover te contacten.

Wie gaat de opleiding van CZV betalen? Is dat de gemeente of GGD of nog iemand anders?

De bekostiging gebeurt met middelen vanuit de gemeenten.

Ik kan als kinderleefstijlcoach een gezin begeleiden naar een gezonde leefstijl. Wat kan ik / het gezin doen om de ondersteuning voor hen vergoed te krijgen? Nog een jaartje wachten? ?

Wat goed dat je zo graag aan de slag gaat om kinderen met overgewicht en obesitas passende ondersteuning en zorg te bieden! Professionals die vooroplopen en bereid zijn als kartrekker en ambassadeur te fungeren, zijn goud waard!

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden binnen jouw lokale context, adviseren we je de KnGG-projectleider in jouw gemeente hierover te contacten. Daarnaast kan het helpen om te kijken welke netwerken van hulp- en zorgverleners die werkzaam zijn op dit thema, er reeds bestaan in jouw wijk en daarbij aan te sluiten.

In het zuiden van het land worden al veel CZV opgeleid. Ben benieuwd of iemand weet wie deze opleidingskosten betaald?

De bekostiging gebeurt met middelen vanuit de gemeenten.

Antwoord deelnemer: “Ik was al kinderleefstijlcoach voor Go! en we zijn samen gegaan met your coach next door. En onze opleiding wordt voor ons betaald.

Waar is die GLI Amsterdam opleiding te volgen?

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de opzet van een kwaliteitsregister voor centrale zorgverleners en gecombineerde leefstijlinterventies. Zodra de registratiecriteria duidelijk zijn, volgt er advies over de opleidingseisen. Vervolgens wordt het duidelijk welke aanbieders hieraan kunnen voldoen. Om in 2024 in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet moeten gemeenten de randvoorwaarden op orde hebben. Uitgangspunt is dat de afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars in regioverband plaatsvindt.

Mocht jij werkzaam zijn binnen de gemeente Amsterdam dan is het goed om daar afstemming te zoeken met de KnGG-projectleider hierover en advies te krijgen over te volgen opleidingen.

Geeft de opleiding van YCND je voldoende kennis en kunde om vergoed te kunnen worden als kinderleefstijlcoach?

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de opzet van een kwaliteitsregister voor centrale zorgverleners en gecombineerde leefstijlinterventies. Zodra de registratiecriteria duidelijk zijn, volgt er advies over de opleidingseisen. Vervolgens wordt het duidelijk welke aanbieders hieraan kunnen voldoen. Om in 2024 in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet moeten gemeenten de randvoorwaarden op orde hebben. Uitgangspunt is dat de afstemming tussen gemeenten en zorgverzekeraars in regioverband plaatsvindt.

We adviseren daarom om afstemming te zoeken met jouw lokale KnGG-projectleider hierover en advies te krijgen over te volgen opleidingen.

Er zijn maar enkele opleidingen in NL voor CZV en leefstijlcoach voor de erkende interventie YCND/ GO en GLI Amsterdam. Riekt dat niet naar een grote belangenverstrengeling?

Er is een onafhankelijke adviescommissie bezig met de opzet van een kwaliteitsregister voor centrale zorgverleners en gecombineerde leefstijlinterventies. Deze commissie benut de ervaringen van de experimenteerpartijen (GGD Amsterdam en Zilveren Kruis en Stichting YCND/GO! en VGZ en CZ).

 

De pdf van de presentatie: Scholing AVLEG leefstijlcoaches_1 feb 2024_CZV_CZC_aanpassing