Verkorte opleiding Leefstijlcoach voor diëtisten

Verkorte opleiding voor dietisten

De verkorte opleiding leefstijlcoach voor diëtisten

Per 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) CooL vergoed vanuit het basispakket. CooL is één van de drie GLI's die zijn goedgekeurd door het RIVM en de Nederlandse Zorgautoriteit. CooL onderscheidt zich van de andere GLI's doordat één persoon, de leefstijlcoach, de interventie kan en mag uitvoeren. Wij leiden sinds 2011 deze leefstijlcoaches op, die geaccrediteerd zijn bij de BLCN. Opname in het kwaliteitsregister van de BLCN is noodzakelijk voor vergoeding als leefstijlcoach.

Om die reden heeft de Academie voor Leefstijl en Gezondheid een verkorte opleiding voor diëtisten. Al vele diëtisten hebben de opleiding gedaan en zien het als een meerwaarde op hun kennis en kunde. Omdat de belangstelling toeneemt is er nu een speciale opleiding voor diëtisten. De opleiding is zeer geschikt voor diëtisten die hun kennis van de hele leefstijl willen uitbreiden en hun coachingsvaardigheden naar een hoger niveau willen tillen. De verkorte opleiding voor diëtisten biedt dezelfde kennis en vaardigheden als de reguliere opleiding tot leefstijlcoach. Maar omdat het onderdeel voeding niet tot nauwelijks behandeld hoeft te worden kan met 11 in plaats van 16 lessen worden volstaan. Uiteraard is de opleiding geaccrediteerd met 216 punten.

Je wordt toegelaten tot deze versnelde opleiding wanneer je werkzaam bent als diëtist en in je dagelijks werk mensen begeleid. Bij twijfel kan er altijd contact worden opgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voedingskundigen (WO).

De eerste groep is in november 2017 gestart. Inmiddels zijn er ook andere groepen gestart. Meer weten over kosten en data?

Waarom zou je als dietist de opleiding willen doen?

Lydia, studente in groep 1 van de versnelde opleiding: "Voor mij voegt deze opleiding echt iets toe na mijn opleiding tot diëtist. Een diëtist is namelijk nog geen leefstijlcoach, het is echt een andere manier van werken. Je beweegt nog veel meer mee (ipv gaat veel meer meebewegen) met je cliënt, je doet vaak een stap terug om te analyseren wat de ander echt nodig heeft. Het is een uitdaging om een complete leefstijl te coachen in plaats van je focussen op voeding. Het is wel een pittige opleiding, maar ook heel interessant. Mijn kennis over bewegen en ontspannen neemt met sprongen toe en de lesdagen vliegen echt voorbij."

Esther: “”Ik zie echt de meerwaarde van leefstijlcoach zijn bij mijn werk als diëtist. Ik heb een veel bredere kijk gekregen op gezondheid. Mijn gereedschapskist om goede gesprekken te voeren is nu veel uitgebreider. Ik voel me (nog) vooral diëtist, maar dat ik daarnaast leefstijlcoach ben, geeft mijn werk echt meerwaarde.”
Aty: “Voor mij als all round werkend eerstelijns diëtist is zeker driekwart van de hulpvragen op het spreekuur leefstijl gerelateerd. Het bereiken van resultaat heeft dan veel meer te maken met gedragsverandering dan met voedingskennis. Ik ervaar dat ik met coachingsvaardigheden veel verder kom als het gaat om de cliënt bewust te laten worden van en verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn eigen veranderproces. Ik dacht dat ik al een coachende diëtist was, maar ik weet nu beter. Coachen is een vak apart en coachen is niet adviseren. Bij coachen staat de cliënt echt helemaal centraal, niet de medische diagnose, een dieetrichtlijn of verwachtingen van de buitenwacht (bijv, de verwijzer). Als coach hoef ik minder te doen, mijn cliënt gaat zelf juist meer aan het werk en samen bereiken we meer.”

Meer lezen waarom de opleiding een meerwaarde heeft voor diëtisten?

3 modules

De opleiding bestaat uit 11 groepsbijeenkomsten in 3 modules. De 3 modules hebben als thema Coach jezelf, Coach de ander en Coach de groep. Kennis van voeding en bewegen is belangrijk omdat het de vaardigheden van de coach ondersteunt. Maar belangrijker is dat een coach kan doorvragen om onderliggende thema's te achterhalen en de cliënt of patiënt zelf weer verantwoordelijk te maken voor zijn of haar leefstijl. Er wordt dan ook in de les veel aandacht besteed aan rollenspellen en dramawerkvormen. De thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan. De kennis van voeding wordt bekend verondersteld maar wordt wel in de E-learning aangeboden en geintegreerd in de werkvormen in de les om het coachen te oefenen. Ook in de examens wordt deze kennis getoetst.

De nadruk ligt op coachingstechnieken, een leefstijlcoach doet meer dan beweeg- en voedingsadviezen geven..

In een leercontract stel je de individuele leerdoelen op. Naast individuele en groepsopdrachten is het de bedoeling dat je gedurende de studie direct je kennis toepast in je praktijk. Aan het eind van iedere module is er een examen. Coachingsvaardigheden zijn een erg belangrijk onderdeel van de opleiding. Alle lessen zijn hier omheen gebouwd. Iedere les kun je individueel of in de groep je vaardigheden oefenen en toepassen.
De opleiding wordt afgerond met een theorie-examen en een eindpresentatie waarin je eindopdracht is verwerkt. De eindopdracht is een individuele opdracht waarin je jezelf de vraag stelt wat er nog nodig is om als leefstijlcoach aan de slag te gaan.

De studiebelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-10 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van opdrachten. Dit komt neer op gemiddeld 200-250 uren zelfstudie. De opleiding is zoveel mogelijk evidence based, dat wil zeggen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gewerkt met E-learning.

Hoe ziet een lesdag er uit?

Elke dag start om 9.30 uur vragen over het huiswerk en actualiteiten (Nieuwe sites, interessante App’s, nieuw wetenschappelijk onderzoek, goed documentaires, leuke krantenartikelen etc.). Het huiswerk, wat per 1 januari via E-learning wordt aangeboden, bestaat uit lezen van artikelen, bestuderen van (delen) van boeken en doe-opdrachten. Bijvoorbeeld: Doe eens mee aan een sportactiviteit die je nog nooit hebt gedaan of ga eens samen met je coachee bewegen.

Tot 10.30 uur is er tijd voor discussie of intervisie. Dat gebeurt aan de hand van stellingen of ervaringen die de docenten of studenten inbrengen. In het begin van de les wordt er ook vanaf module 2 aandacht besteedt aan een korte intervisie naar aanleiding van de ervaringen bij het zelf coachen.

Tot 12.30 uur worden er korte colleges gegeven over bewegen en coaching, afgewisseld met praktische oefeningen. Door de mogelijkheden van het mooie terrein bij de les-accomodatie hebben we het voorrecht om vaak naar buiten te kunnen voor een lesonderdeel.

Na de middagpauze volgen er weer, afhankelijk van het overkoepelende thema verschillende lesonderdelen. De bedoeling van de lessen is dat er naast kennisoverdracht en discussie veel ruimte is voor het praktisch toepassen van de kennis door bijvoorbeeld te oefenen in rollenspellen of het observeren van een gespeelde casus.
Om 15.45 uur sluiten we de dag gezamenlijk af zodat het programma uiterlijk 16:00 eindigt.

In totaal zijn er 66 contacturen

Accreditatie voor dietisten: 216 punten na het volgen van de opleiding.

Wat verwacht de Academie voor Leefstijl en Gezondheid van de student?

  • De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. De student formuleert zijn persoonlijke leerdoel.
  • De student oefent zo vaak mogelijk en past het geleerde zo vaak mogelijk toe in werk- en thuissituatie.
  • De student reflecteert, geeft feedback en kan feedback ontvangen.
  • De student daagt zichzelf uit om (meer) risico te nemen en uit de comfortzone te komen.
  • De student vraagt de aandacht en zorg die hij/zij nodig heeft.
  • De student werkt zelf aan een gezonde leefstijl en is zich als ervaringsdeskundige bewust van zijn voorbeeldrol*

*Een student hoeft geen fitte en slanke topsporter te zijn. Ook een student in een rolstoel kan een prima coach en een voorbeeld zijn.

Aanmelden

Startdatum opleiding *

Keuze opleiding *

Naam *

Tussenvoegsels

Voorletters *

Volledige voornamen (geen roepnamen) en eigen achternaam (geen partnernaam) zoals in paspoort of ID vermeld*

Geslacht *

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Provincie *

Land *

Email *

Geboortedatum dd-mm-jjjj*

Geboorteplaats *

Telefoonnummer *

Werkzaam bij *

Plaats *

Functie *

Beroepsvereniging

Accreditatienummer

Hoe ben je geattendeerd op deze opleiding *

Welke afgeronde HBO- of WO- vooropleiding *

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving en betaalwijze *

1 termijn2* ( mogelijk bij plusmodules en cursus diabetes dietisten)10 termijnen* (leefstijlcoach), zie opties bij kosten en data8 termijnen* (leefstijlcoach dietisten en leefstijlcoach fysiotherapeuten)

*Betalen in termijnen is duurder

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden*
         Download inschrijfvoorwaarden

Factuuradres
Wil je de factuur of post op een ander adres dan hierboven vermeld ontvangen, vul dat dan hieronder in.

captcha

* = verplichte velden

Academie voor Leefstijl en Gezondheid