Trainingsdag TA: ‘Ik ben je moeder niet!’

Trainingsdag TA: 'Ik ben je moeder niet!'

Hoe kun je zorgen je coachee niet afhankelijk van je gaat worden en zijn leefstijl alleen voor jou aanpast? Trainingsdag TA, 'Ik ben je moeder niet' leert je met de tools van transactionele analyse (TA) anders te kijken naar je coachee en de onderlinge rollen. TA is een waardevolle verdieping voor je coaching.

Doelgroep

 • Leefstijlcoaches die hun eigen aanpak willen verrijken en nieuwe   coachingsmogelijkheden willen uitproberen.

Iedereen die interesse heeft in communicatie en psychologische inzichten kan deelnemen aan deze workshop. We vragen een open leerhouding en de bereidheid om naar jezelf te kijken en je inzichten met anderen te delen.

Doel van de trainingsdag

Transactionele Analyse (TA) is een heldere toegankelijke stroming binnen de humanistische psychologie. De belangrijkste uitgangspunten zijn het geloof in de eigen verantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van de mens. TA is om die reden een mooie aanvulling voor de gereedschapskist van de leefstijlcoach en past helemaal in de visie op coachen van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. TA heeft – naast duidelijk herkenbare modellen – praktisch toepasbare tools zoals testen en concrete werkvormen om mee aan de slag te gaan in de praktijk. Tijdens deze trainingsdag pas je deze modellen toe op jezelf en elkaar. We maken daarnaast de transfer naar hoe je deze kunt gebruiken in je praktijk.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door de training aan te schaffen in onze winkel!

Inhoud van de trainingsdag

9.30 uur: Welkom en uitleg over het programma.
9.40 uur: Kennismaken met elkaar en de trainer waarbij we meteen de link leggen met TA.
10.00 uur: Korte introductie over de TA-filosofie en het basismodel van de egotoestanden.
10.30 uur: Oefening met het model van de egotoestanden en nabespreken.
11.00 uur: De vertaalslag maken naar de praktijk van de leefstijlcoach.
11.15 uur: Introductie op het ‘vensters op de wereld’-model.
11.30 uur: Oefenen met het model en nabespreken in de subgroep.
12.00 uur: Plenair nabespreken en opnieuw de vertaalslag maken naar de praktijk van de leefstijlcoach.

12.15 uur: Pauze.
13.00 uur: Energizer.

13.15 uur: Introductie op het ‘drivers’-model.
13.30 uur: Oefening met het model en nabespreken in de subgroep.
14.00 uur: Plenair nabespreken en vertaalslag maken naar de praktijk van de leefstijlcoach.
14.30 uur: Modellen integreren en borgen a.d.h.v. coachingssituaties van studenten.
15.30 uur: Reflectie-moment; het oogsten van de dagopbrengst, de inzichten (wat betreft egoposities, perspectieven en drivers etc.) en wat de student meeneemt naar de eigen praktijk.
16.00 uur: Afsluiting en afscheid.

Dit steek je ervan op:

 • je leert de basis van Transactionele Analyse;
 • Je krijgt inzicht in gedrag en gedragspatronen;
 • Je krijgt inzicht in de verbale en non-verbale interacties tussen mensen en het   effect daarvan op anderen, bezien vanuit de TA;
 • Je leert de drie modellen van de Transactionele Analyse kennen:
  1. Het model van de egotoestanden en transacties tussen mensen
  2. Het ‘vensters op de wereld’-model
  3. Het drivers-model;
 • je leert begrijpen wat maakt dat je bij bepaalde personen keer op keer in een bepaald gedrag schiet zonder te weten waarom;
 • je leert de ouder-, volwassene- en kindrollen herkennen en de daaruit voortkomende transacties;
 • aan de hand van de ouder-, volwassene-, en kindrollen leer je begrijpen wat er gebeurt bij jou intern en wat er gebeurt in de relatie tussen jou en je coachee;
 • je leert herkennen welke positie(s) je automatisch inneemt, wat het gevolg is voor je gedrag en je coaching en wat een wenselijke positie is t.a.v. je coachee;
 • je leert hoe je lastige situaties kunt doorbreken door een andere positie in te nemen;
 • je onderzoekt en gaat zien hoe jij in je leven en in de coaching staat en ervoor zorgt dat je steeds weer doet wat je doet.

Studiebelasting

 • 1 dag (6,5 uur).
 • 6 uur voorbereiding.

Literatuur

Wordt verstrekt.

Kosten

€ 220,- vrij van btw.

Accreditatie

12 punten bij BLCN/KABIZ

Locatie

HNK Ede

Trainingsdag

Maandag 10 mei 2021

Docent

Joost Tijdink is coachdocent bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Bekijk zijn webinar met een introductie op dit thema.

Aanmelden

Je kunt de training aanschaffen in onze winkel

Meer weten over AVLEG?

Op deze website vind je veel informatie over ons en onze opleidingen. Net als de antwoorden op veelgestelde vragen. Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Bel ons dan gerust: 06 82 84 32 66

Academie voor Leefstijl en Gezondheid