Product Description

Er zijn veel leuke werkvormen die heel goed bruikbaar zijn in individuele gesprekken. In plaats van bijvoorbeeld over situaties te praten, speel je ze uit. Je zou het speels coachen kunnen noemen. Door de werkelijkheid te ‘spelen’ met je coachee maak je het lichter.

Op deze dag ga je zelf kennis maken met de leukste werkvormen en ze natuurlijk ook zelf uitproberen.

Wat levert deze dag je op?

Je vult je toolbox met 10 creatieve en leuke werkvormen die je kunt inzetten in de een-op-een-coaching. De werkvormen komen uit NLP, Mindfulness, Provocatief coachen, Voice Dialoque, en bijvoorbeeld Focussen.

Competenties

Je ontwikkelt je zelf als coach: coachen met andere werkvormen vraagt moed en durf om te experimenteren. Het vraagt ook een echte OEN-houding en het vraagt een andere verassende input van de coachee. Hierdoor blijft de coaching ook fris.

Je leert te focussen op het coachen in het hier-en-nu. Dat betekent dat het onderwerp van de coaching in het hier en nu ontstaat  i.p.v.  praten over en daar en toen. Dit maakt het gesprek effectiever.

Je leert creativiteit inzetten in je gesprekken en de vrijheid te voelen om dat te doen doordat je ervaren hebt dat het werkt.

Je leert de ruimte (de vloer) te gebruiken in je gesprekken

Professionaliteit; je wordt een betere, leukere en effectievere coach. Niet iedereen houdt van praten en een ander werkvorm kan een coachee helpen om vanuit een andere invalshoek naar zichzelf te kijken. Je boort een andere laag aan. Het gesprek komt via creatieve werkvormen sneller op de onderstroom;-de-vraag-achter-de-vraag.