De Academie voor Leefstijl en Gezondheid

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid heeft in 2010 de opleiding tot allround zorgprofessional op HBO-niveau ontwikkeld. Daarmee was de opleiding tot leefstijlcoach de eerste geaccrediteerde post-HBO opleiding in Nederland. Inmiddels zijn ruim 200 leefstijlcoaches afgestudeerd en werkzaam binnen bedrijven, eigen praktijken of in zorgorganisaties.

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid ontwikkelt deze opleiding tot leefstijlcoach door input van actuele ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken naar een steeds hoger niveau. Inmiddels loopt er een grote pilot met Universiteit Maastricht, Universiteit Tilburg en zorgverzekeraars CZ en VGZ om de leefstijlcoach in de basisverzekering te krijgen. De leefstijlcoaches binnen deze pilot komen niet voor niets van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid: de competenties sluiten naadloos aan bij wat de zorgverzekeraars voor ogen hebben.
Paraplu
De missie van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid is om niet alleen een kwalitatief goede opleiding tot leefstijlcoach te bieden maar ook plusmodules te bieden die de leefstijlcoach verder ontwikkelen of na te scholen. Daarnaast willen we een paraplu zijn voor workshops en cursussen die passen bij het profiel van de allround zorgprofessionals op HBO - niveau. Voor deze plusmodules, cursussen en trainingen trekken we de beste en meest ervaren docenten aan.
Plusmodules
Wanneer de opleiding tot leefstijlcoach is afgerond met een certificaat kun je je verder ontwikkelen door vlieguren te gaan maken. Maar uiteraard ontstaat er ook de behoefte om je te gaan specialiseren of je ontwikkeling een handje te helpen door met ervaren docenten aan de slag te gaan. Inmiddels heeft de Academie voor Leefstijl en Gezondheid verschillende plusmodules ontwikkeld.
  • Plusmodule Kinderobesitascoach is voor leefstijlcoaches die zich verder willen ontwikkelen tot gezinscoach voor gezinnen met een of meerdere kinderen met obesitas.
  • Plusmodule Sport en Voeding is voor leefstijlcoaches die in hun werk veel te maken krijgen met vragen van sporters die meer of minder fanatiek het beste uit zichzelf willen halen door goed te eten.

Cursussen en trainingen

Met het aanbod aan cursussen en trainingen willen we direct inspelen op de behoefte van studenten, oud-studenten en andere zorgprofessionals om zich verder te ontwikkelen.

De cursus Schrijven over Leefstijl is een voorbeeld van een training die Academie voor Leefstijl en Gezondheid heeft ontwikkeld vanuit de behoefte van leefstijlcoaches en andere zorgprofessionals om vanuit een eigen visie op gezondheid teksten, blogs en content voor (eigen) sites te produceren.
Ook de training Yoga voor (leefstijl)coaches is op een dergelijke wijze ontstaan.

Academie voor Leefstijl en Gezondheid