Opleiding leefstijlcoach voor artsen

De opleiding leefstijlcoaching voor artsen

Wie is mijn patiënt en wat wil hij/zij?

Hoe maak ik leefstijl bespreekbaar in mijn spreekkamer?

En hoe kan ik als arts bijdragen aan zelfmanagement?

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid en Vereniging Arts en Leefstijl starten de opleiding Leefstijlcoaching voor artsen.

De opleiding is bedoeld voor huisartsen en medisch specialisten. In 12 lessen, online en op lokatie, biedt de opleiding artsen een verdieping van kennis over leefstijl en leefstijlinterventies. Daarnaast krijgen de artsen praktische handvatten voor begeleiding van de groeiende groep patiënten met leefstijlgerelateerde problemen.  Zoals bijvoorbeeld (multipele) chronische aandoeningen, overgewicht en obesitas.

Na het volgen van deze opleiding weten de deelnemers wat het belang is van voeding en beweging. Maar ook van slaap, ontspanning, zingeving en sociale context. En hoe ze de verschillende aspecten van leefstijl kunnen toepassen in hun praktijk. Uiteraard vanuit het perspectief en de behoefte van de patiënt.

Naast verdieping en verbreding van de theorie is de opleiding praktisch van aard. De docenten bespreken de laatste wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen. De deelnemers oefenen veelvuldig met gespreks- en coachende vaardigheden. Verder krijgen de omgeving en organisatorische aspecten voldoende aandacht. Hoe krijg je je collega’s mee, wat zijn wanneer verwijsmogelijkheden en hoe zit het met de bekostiging?

Meer weten over kosten en data?

Drie modules

In totaal tien groepsbijeenkomsten zijn verdeeld over drie modules zoals in de reguliere opleiding tot leefstijlcoach. De drie modules hebben als thema 'Coach jezelf', 'Coach de ander' en 'De arts binnen zijn netwerk'. De kennis wordt met name in de E-learning aangeboden. In de groepsbijeenkomsten op lokatie en online gaan we vooral oefenen met het in de praktijk brengen van nieuwe vaardigheden. Kennis van de leefstijlthema's is belangrijk. Maar belangrijker is dat een arts door een coachende houding in staat is om de patiënt zelf verantwoordelijk te maken voor zijn of haar leefstijl. En dit vanuit Positieve Gezondheid. Er wordt dan ook in de les veel aandacht besteed aan rollenspellen en drama-werkvormen. De leefstijlthema’s sluiten hier praktisch bij aan.

In een leercontract stellen de deelnemers de individuele leerdoelen op. Thuis werk je aan individuele opdrachten. Verder is het de bedoeling dat je gedurende de studie direct je kennis toepast in je praktijk.
Het is mogelijk om de modules af te ronden met een toets. Wanneer de toetsen en het overkoepelende examen voldoende zijn, kan men zich registreren als leefstijlcoach in het register van de BLCN.

Toets 1 is een casus en een zelfreflectie waaraan thuis 3 weken gewerkt wordt.

Toets 2 is een praktijktoets van 10 minuten waarin je met een acteur als patiënt laat zien wat je geleerde vaardigheden zijn.

Het examen bestaat uit een theorie-examen en een presentatie.

In module 3 wordt daarnaast gewerkt aan een individuele opdracht, het toekomstplan, waarin je werkt aan de implementatie van het geleerde in de eigen praktijk. Dit is voor iedereen verschillend. De ene arts zal eerst draagvlak moeten creëren. Een andere deelnemer werkt bijvoorbeeld aan een opdracht 'nudging' in de spreekkamer.

De studiebelasting

In totaal zijn er 66 contacturen waarvan 36 contacturen op lokatie en 30 contacturen online. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 4-6 uur per week aan zelfstudie. Dit komt neer op gemiddeld 230 uren zelfstudie. De opleiding is zoveel mogelijk evidence based. Er wordt gewerkt met E-learning.

Groepsgrootte

De groep is maximaal 20 studenten groot. Op iedere groep staan twee ervaren vakdocenten/trainers.

Accreditatie

De opleiding leefstijlcoaching voor artsen (ID nummer: 378247) is geaccrediteerd.
Accrediterende vereniging(en): KNMG-GAIA
Vereniging: AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Het ABC1 accrediteert deze opleiding met 40 punten (maximum per jaar) (Eventueel deelnemende specialisten krijgen met deze manier via de 25% regeling hun uren)

Voor groep 3 en verder wordt accreditatie aangevraagd voor alle verenigingen.

Aan welke competenties wordt er zoal gewerkt?

De opleiding biedt dezelfde competenties als de reguliere opleiding voor leefstijlcoaches. De opleiding voor artsen is echter verkort en wordt deels online gegeven.

Kennis

 1. Voeding
 2. Bewegen
 3. Stress en mindfulness
 4. Slaap en bioritme
 5. Bevolkingsgroepen/leeftijdsgroepen
 6. Ziektebeelden/ leefstijlgerelateerde aandoeningen
 7. Gedragsverandering
 8. Wat is leefstijlcoaching en wat zijn de interventies

 

Vaardigheden

 1. Motiverende gespreksvoering
 2. Aansluiten bij de patiënt
 3. Aanzetten tot actie bij de patiënt
 4. Omgaan met weerstand
 5. Positieve gezondheid
 6. Herkennen fase van gedragsverandering
 7. Mindfulness
 8. Sociale context mee kunnen nemen
 9. Draagvlak creëren binnen eigen netwerk

Aanmelden

Je kunt je via deze link aanmelden. Wanneer je lid bent van de vereniging Arts en Leefstijl wordt de korting achteraf verwerkt.

Academie voor Leefstijl en Gezondheid