Verkorte opleiding leefstijlcoaching voor artsen AVLEG

Verkorte opleiding leefstijlcoaching voor artsen

MELD JE AAN VOOR DE INTRODUCTIEBIJEENKOMST

De verkorte opleiding leefstijlcoaching voor artsen

In samenwerking met Vereniging Arts en Leefstijl

 • Doelgroep
 • Huisartsen.
 • Medisch specialisten.
 • Apothekers

Uitspraken van artsen die de opleiding doen of gedaan hebben:

“Ik zie nu de persoon i.p.v. de patiënt”

“Mijn gesprekken zijn nu totaal anders en effectiever.”

“Ik voer nu echt andere gesprekken met mijn patiënten. Ik ervaar het als veel zinvoller en mijn werk wordt daardoor leuker.”

Huisarts Daphne Uyterlinden: "Ik schrijf minder medicijnen voor, en help mensen om zelf de regie te nemen over hun eigen gezondheid. En dat was precies mijn reden om in september 2020 met de opleiding te starten."

Celeste Kersten, leefstijltandarts: "Door de opleiding kan ik patiënten echt beter helpen om goed voor hun gebit en de rest van hun gezondheid te zorgen. Dit komt door twee dingen die elkaar versterken: ik heb veel meer kennis heb over de wisselwerking tussen leefstijl, algemene gezondheid en mondgezondheid én ik heb meer coachingsvaardigheden."

Meer testimonials >>

 

Doel van de opleiding

 • Je weet hoe je leefstijl effectief bespreekbaar maakt in je spreekkamer.
 • Je weet hoe je als arts kunt bijdragen aan zelfmanagement.
 • Je hebt praktische handvatten voor de begeleiding van de groeiende groep patiënten met leefstijlgerelateerde problemen zoals chronische aandoeningen, overgewicht en obesitas.
 • Je kent het belang van voeding en beweging, slaap, ontspanning, zingeving en sociale context.
 • Je weet hoe je de verschillende aspecten van leefstijl kunt toepassen in jouw praktijk, uiteraard vanuit het perspectief en de behoefte van de patiënt.
 • Je weet hoe je collega’s meekrijgt in de aanpak op leefstijl, welke verwijsmogelijkheden er zijn en hoe het is geregeld met de bekostiging.
 • Je weet hoe je draagvlak creëert en weet je rol als kwartiermaker in te zetten om de neuzen in je netwerk dezelfde kant op te krijgen.

Inhoud van de opleiding/competenties

Kennis
Je leert meer over:

 • voeding
 • bewegen
 • stress en stressreductie
 • slaap en bioritme
 • bevolkingsgroepen/leeftijdsgroepen
 • ziektebeelden/leefstijlgerelateerde aandoeningen
 • gedragsverandering
 • leefstijlcoaching en interventies.

Vaardigheden
Je leert:

 • motiverende gesprekken voeren
 • aansluiten bij de patiënt
 • aanzetten tot actie bij de patiënt
 • omgaan met weerstand
 • meer over positieve gezondheid
 • fases van gedragsverandering herkennen
 • meer over stress herkennen
 • meer over de (invloed van de) sociale context
 • draagvlak creëren binnen het eigen netwerk.
 • de competenties op een rij

Duur van de opleiding

12 lessen, op locatie.

Studiebelasting

 • 78 contacturen
 • Gemiddeld 300 uren zelfstudie (gemiddeld 8 uur per week).

Modules

De opleiding telt 12 groepsbijeenkomsten, verdeeld over 3 modules:

 1. Coach jezelf
 2. Coach de ander
 3. De arts binnen zijn netwerk

Iedere module wordt afgesloten met een examen. De kennis bieden we vooral aan via E-learning. In de groepsbijeenkomsten op locatie en online oefenen we met het in de praktijk brengen van nieuwe vaardigheden. In de lessen besteden we veel aandacht aan rollenspellen en drama-werkvormen. In een leercontract stel je je individuele leerdoelen op. Thuis werk je aan individuele opdrachten en gedurende de studie pas je de kennis direct toe in je praktijk.

Toets 1: casus en zelfreflectie (hier werk je thuis aan).
Toets 2: praktijktoets van 10 minuten waarin je met een acteur als patiënt laat zien wat je geleerde vaardigheden zijn.
Examen: een theorie-examen en een presentatie.

In module 3 werk je daarnaast aan een individuele opdracht: het toekomstplan. Hierbij draait het om de implementatie van het geleerde in je eigen praktijk. Dit is voor iedereen verschillend. De ene arts zal eerst draagvlak moeten creëren. Een andere deelnemer werkt bijvoorbeeld aan een opdracht 'nudging' in de spreekkamer.

Bij een voldoende voor alle examens krijg je een certificaat waarmee je kunt worden opgenomen in het kwaliteitsregister leefstijlcoach van de BLCN. (Eventueel kan bij het niet maken van – of één of meer onvoldoendes voor – de toetsen een getuigschrift van deelname worden uitgereikt waarop staat wat de uitslag van de verschillende examens is. Dit getuigschrift kun je aanvragen na het laatste examen, wanneer je bij een onvoldoende voor één of meerdere toetsen besluit niet verder te gaan met de opleiding. Je kunt de examens maximaal twee keer herkansen.)

Groepsgrootte

 • maximaal 20 personen.
 • 2 ervaren vakdocenten/trainers.

Accreditatie

Accreditatie voor de nascholing De opleiding leefstijlcoaching voor artsen (ID nummer: 433729). is geaccrediteerd met 40 punten. KNMG-GAIA, Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Accreditatie voor de nascholing De opleiding leefstijlcoaching voor artsen (ID-nummer: 502376) is geaccrediteerd met 69 punten Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Locaties

 • Horapark
  Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede

Meer weten over AVLEG?

Op deze website vind je veel informatie over ons en onze opleidingen. Net als de antwoorden op veelgestelde vragen. Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Bel ons dan gerust: 06 82 84 32 66

MELD JE METEEN AAN

Academie voor Leefstijl en Gezondheid