Wat betekent de nieuwe netwerkaanpak voor jou?

Wat betekent de netwerkaanpak voor jou als leefstijlcoach?

Op donderdag 25 mei 2023 werd het basismodel van de netwerkaanpak overgewicht volwassenen gelanceerd. De samenvatting vind je hier.
Deze netwerkaanpak omschrijft de infrastructuur voor een betere samenwerking tussen medisch en sociaal domein.

Liesbeth van Rossum presenteerde de noodzaak van een goede samenwerking in de Geertekerk in Utrecht: jaarlijks kost het niet behandelen van overgewicht en obesitas €70.000 per persoon. Dit zijn de sociaal-maatschappelijke kosten zoals het niet kunnen werken. Het is exclusief de gevolgen door het ontstaan van andere ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes en depressie.

Maar wat betekent die infrastructuur voor leefstijlcoaches?

Op de nieuwe site aanpakovergewicht.nl staat wie er allemaal betrokken zijn. Naast de leefstijlcoach worden de professionals uit het medisch domein genoemd zoals huisartsen, POH somatiek, apothekers maar ook de psycholoog en de bedrijfsarts. De professionals uit het sociaal domein zijn bijvoorbeeld de buurtsportcoach of combinatiefunctionaris maar ook de welzijnswerker en WMO consulent. (Een totale beschrijving van taken en verantwoordelijkheden vind je hier)

De BLCN-leefstijlcoach in de netwerkaanpak

Het PON ziet de BLCN-leefstijlcoach als de expert in duurzame gedragsverandering op het gebied van leefstijl. De leefstijlcoaching is volgens PON voornamelijk, maar niet uitsluitend, gericht op mensen die een verhoogd risico op leefstijlgerelateerde aandoeningen hebben of beginnende klachten hebben.. Daarnaast kan de BLCN-leefstijlcoach een rol hebben bij het ondersteunen van individuen met een ziekte of met gezondheidsproblemen om de ziektelast te verminderen, complicatie of comorbiditeit en zelfredzaamheid te vergroten.

Past de leefstijlcoach de rol van centrale zorgcoördinator?

Maar er wordt ook een nieuwe rol geïntroduceerd. Deze rol heeft (nog) geen betaaltitel zoals bij de aanpak van kinderen met overgewicht en obesitas wel het geval is, en wordt Centrale Zorgcoördinator genoemd. Op 26 mei kwam namelijk ook het goede nieuws dat vanaf 1 januari 2024 de centrale zorgverlener en gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen, als onderdeel van de landelijke ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, wél vergoed wordt uit de basisverzekering.

Hoe past deze rol de leefstijlcoach? En welke competenties moet je dan als leefstijlcoach hebben of verkrijgen om de rol van Centrale Zorgcoördinator op te pakken? In deze pdf staat meer. Maar ik nodig je van harte uit om op maandag 19 juni met Karen Freijer van PON en ondergetekende aan de slag te gaan om dit uit te zoeken en je voor te bereiden op de nieuwe infrastructuur én de kansen van de rol van centrale zorgcoördinator.

Yneke

Links op een rijtje:

Training Optimale aanpak overgewicht en obesitas

Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen

Partnerschap Overgewicht Nederland

Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

De genoemde PDF's:

02_PON-Tools_Samenvatting-Basismodel

10_PON-Tools_Taken-en-verantwoordelijkheden

08_PON-Tools_Competentieprofiel_Centrale-Zorgcoordinator