Waarom we verder gaan dan BRAVO

Gistermiddag in de introductieles vroeg een aankomende student of we ook werken met BRAVO. Natuurlijk, was mijn antwoord. Maar we leren je vooral dat werken met BRAVO te beperkt is.

Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Binnen bedrijven komen deze thema’s vaak terug in een aanpak op vitaliteit. Met bijvoorbeeld testjes of anamneseformulieren om te checken hoe het met jouw vitaliteit als werknemer staat.

De BRAVO factoren worden al tientallen jaren gebruikt om aandacht te geven aan meer bewegen, roken en alcohol als risicofactor, gezonde voeding en voldoende ontspanning. Op zich niks mis mee. De BRAVO-factoren worden ook regelmatig gebruikt als een soort afvinklijst. En laat ik duidelijk zijn. De BRAVO-thema’s zijn belangrijk. Roken is bijvoorbeeld de belangrijkste risicofactor in vrijwel alle leefstijlgerelateerde aandoeningen. Meer bewegen heeft op vrijwel alle aspecten van je gezondheid en leefstijl een positieve invloed.

Maar werken met BRAVO is te beperkt. Leefstijl is veel breder dan de BRAVO- thema’s. Slapen zou je nog onder ontspanning kunnen benoemen en minder zitten bij de B van bewegen.  Maar waar zit zingeving? En plezier in je werk? Welke invloed heeft je thuissituatie op hoe je met de BRAVO-factoren omgaat? Hou je als mantelzorger veel ballen in de lucht of maak je je zorgen over de hoge energierekening?

Bij AVLEG beperken we ons dan ook niet tot BRAVO, maar benaderen we gezondheid vanuit een bredere visie. Wij leiden onze leefstijlcoaches op om niet alleen oog te hebben voor wat de deelnemer/patiënt/cliënt/coachee al dan niet doet, maar ook voor wat hij of zij voelt en wenst. Om samen in kaart te brengen hoe de huidige leefstijl invloed heeft op de kwaliteit van leven. En vooral om te ontdekken waar de de deelnemer het eerst aan wil en kan werken.

Die eerste stap kán een BRAVO-stap zijn, maar dat hoeft niet. In een goed coachgesprek waarin de leefstijlcoach open en nieuwsgierig kan zijn, zonder aannames, komt de deelnemer misschien tot het inzicht dat iets meer slapen veel meer effect op zijn welzijn zal hebben dan het stoppen met zijn dagelijkse 3 sigaretten.

Die brede blik geven we onze leefstijlcoaches door in de opleiding niet alleen veel aandacht te besteden aan kennis over alles wat de leefstijl beïnvloedt, maar ook door de vele vlieguren waarin studenten coachende vaardigheden leren. Met als doel: leefstijl niet als een afvinklijst benaderen, maar als een grote speeltuin die de coach en de deelnemer samen onderzoeken.

Yneke Kootstra