Tegengeluid

De GLI kwam 8 juni 2023 in het nieuws en de cijfers van het RIVM werden op diverse plekken geïnterpreteerd. Tegelijk met dit nieuws kwam er ook naar buiten dat door het RIVM een hererkenning van de GLI CooL kwam voor de komende vijf jaar.

In 2018 heeft CooL de kwalificatie gekregen van het RIVM als erkende GLI. Elke vijf jaar moet deze erkenning opnieuw worden aangevraagd met bewijs dat de interventie (nog steeds) effectief is. Cool heeft niet alleen een hererkenning maar de commissie heeft ook een hoger niveau van effectiviteit toegekend! Dit betekent dat onderzoeken aantonen dat CooL een positief effect heeft op de deelnemers.

De gecombineerde leefstijlinterventie kent hobbels. We zitten in de opstartfase en toch zijn er al veel enthousiaste geluiden. Het aantal deelnemers stijgt en kwaliteit van leven neemt toe. In sommige regio's loopt het heel goed. De verwijzing, administratie en samenwerking loopt daar goed en de groepen zitten vol. Laten we vooral kijken naar deze regio's om te kijken hoe we het met zijn allen beter kunnen doen.
Eén van de redenen is dat in die regio's meestal een centrale persoon is die organiseert en aanspreekpunt is. Voor doorverwijzers, gemeente en leefstijlcoaches.

Het goede nieuws is dan ook dat vorige week Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) de Netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen heeft gelanceerd waarin de Centrale Zorgcoördinator geïntroduceerd. Hij brengt samen met de persoon
en zijn betrokkenen de persoonlijke omstandigheden in kaart. Hij is in deze rol geen behandelaar maar verwijst naar de juiste interventies. Zoals bijvoorbeeld de GLI.

Door deze netwerkaanpak wordt voorkomen dat, zoals nu vaak gebeurt, niet de personen naar de GLI doorverwezen die eigenlijk intensievere begeleiding nodig hebben.
En om nog een ander misverstand uit de weg te ruimen, leefstijlcoaches worden opgeleid om te begeleiden naar gedragsverandering. Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren of oorzaken van minder gezond gedrag. Dat betekent dat naast beweeg-, slaap- en voedingsgedrag ook gekeken wordt naar ontspanning en zingeving en wordt rekening gehouden met de omstandigheden zoals lage SES en/of eenzaamheid.

Yneke

PS: 19 juni organiseert Academie voor Leefstijl en Gezondheid samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) een trainingsdag voor leefstijlcoaches over de nieuwe netwerkaanpak>>