Studiepunten en de KABIZ/BLCN

Wanneer je als leefstijlcoach een diploma hebt gehaald, kun je je laten registreren in het kwaliteitsregister bij de BLCN. Dat is een vereiste wanneer je de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) wilt uitvoeren. Voor de registratie heb je een diploma nodig van een geaccrediteerde opleiding zoals van de Academie voor leefstijl en gezondheid (AVLEG) én minimaal een HBO-diploma (bachelor).

Maar om geregistreerd te blijven staan in het kwaliteitsregister gelden voorwaarden:

  • Elke 5 jaar vindt  er herregistratie plaats.
  • Je blijft alleen geregistreerd wanneer je aan de kwaliteitscriteria voldoet.
  • Naast een minimale werkervaring (A)  dien je ook studiepunten (B) te halen.

A. werkervaring

1600 uur cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36
maanden. Berekening is gebaseerd op een gemiddelde van 8 uur per week in vijf jaar, uitgaande
van ongeveer 40 werkbare weken per jaar => 8 x 5 x 40 = 1600 uur

B. Deskundigheidsbevordering

100 punten totaal in vijf jaar waarvan:

  • Minimaal 60 punten zijn behaald uit het volgen van door KABIZ geaccrediteerde bij- en
    nascholing
  • Minimaal 20 punten uit Overige activiteiten
  • De overige 20 punten zijn vrij in te vullen (keuze uit punten te behalen uit bij- en nascholing (wel
    of niet door KABIZ geaccrediteerd) en/of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten).

AVLEG biedt geaccrediteerde trainingen die jou helpen om de 60 punten te behalen door het volgen van KABIZ geaccrediteerde bij-en nascholingen. Per trainingsdag ontvang je minimaal 6 punten. Dat betekent dat je in 5 jaar rond de 10 trainingsdagen moet volgen.

Voor een volledig overzicht van het behalen van de kwaliteitscriteria, zoals bijvoorbeeld de punten uit overige activiteiten verwijzen we naar de pdf:

Kwaliteitscriteria-Leefstijlcoaches-2019-2024