Stappenplan voor CooL-traject

CooL verzekerde basiszorg vanaf 1 januari 2019

CooL is definitief een erkende interventie en nog belangrijker, CooL is aangemerkt als verzekerde basiszorg op 6 september 2019. Dit betekent dat zorgverzekeraars vanaf 1 januari CooL in het pakket kunnen opnemen. Een groot aantal zorgverzekeraars heeft CooL ook expliciet in hun inkoopvoorwaarden opgenomen. Maar wat kun jij nu doen om straks vergoed te worden en de GLI CooL uit te voeren? We geven je hier een stappenplan.

Contractering via zorggroepen

GLI per januari 2019 in basisverzekeringElke zorgverzekeraar heeft de ruimte om zijn eigen pakket op te stellen. Binnenkort komt er op www.leefstijlinterventies.nl via Zorgverzekeraars Nederland (overkoepelend orgaan van alle zorgverzekeraars) een overzicht van de beleidsregels die de verschillende zorgpartijen als uitgangspunt hanteren. Belangrijk voor leefstijlcoaches om te weten: de contractering verloopt via de zorggroepen. Als je CooL wilt gaan uitvoeren, moet je dus aansluiting zoeken bij een zorggroep en deze zorggroep moet dan voor half september kenbaar maken bij de zorgverzekeraars dat ze “interesse hebben om het CooL programma uit te voeren”. De ervaring is dat je best contact kunt leggen met de persoon die verantwoordelijk is voor de zorginkoop of met de manager die gaat over de chronische zorg. Ook de beroepsvereniging BLCN zal binnenkort met meer informatie komen.

Vragen insturen!

We kunnen ons voorstellen dat jullie veel vragen hebben rondom de contractering - die hebben wij zelf namelijk ook! Alle vragen vanuit het werkveld worden gebundeld en neergelegd bij Zorgverzekeraars Nederland en zij hebben aangegeven zo snel mogelijk met een antwoord hierop te komen. Stuur de vragen naar info@leefstijlinterventies.nl !

De GLI uitvoeren als leefstijlcoach

Het CooL programma wordt door een leefstijlcoach zelfstandig uitgevoerd. Het register van de BLCN kwalificeert je hiervoor (aspirant lidmaatschap niet!). Ook bij de andere twee GLI's die vergoed worden, de Beweegkuur en Slimmer, lijkt een leefstijlcoach in het team te kunnen worden opgenomen. Vanuit de BLCN gaan we de komende tijd met de beheerders van die programma's bespreken hoe dat eruit zou kunnen zien.

Het stappenplan voor afgestudeerde leefstijlcoaches:
  1. Aanmelden bij BLCN (volwaardig lid)
  2. Startinstructie volgen + optioneel CooL-training (Deze CooL-training bespaart je veel werk. Je krijgt alle draaiboeken en kunt direct van start)
  3. Je kenbaar maken bij de huisarts of POH. Uitleggen wat leefstijlcoach kan/doet en wat CooL is.
  4. Rechtstreeks of via huisarts contact opnemen met de zorggroep (persoon verantwoordelijk voor inkoop) en regelen dat de zorggroep zich meldt bij de zorgverzekeraar met de mededeling dat ze “interesse hebben om CooL uit te voeren”. Dit is in dit stadium voldoende. In november volgen verdere contractonderhandelingen.
  5. Licentie aanschaffen bij CooL
  6. AGB code regelen bij VEKTIS