‘Oud zeer’ in de praktijk

Veel mensen dragen traumatische gebeurtenissen van vroeger met zich mee. Ze lijden onder het gevoelsarme klimaat waarin ze opgroeiden, de beperkte emotionele beschikbaarheid van ouders, of gebrek aan knuffels en complimenten. Ze werden als kind niet gezien.

Dit ‘oud zeer’ stak bij Bram Bakker zelf pas na zijn vijftigste flink de kop op, en dat proces veranderde zijn leven ingrijpend. Zo gaat het bij veel meer mensen: ook al kan het jaren lijken dat het er niet is, ‘oud zeer’ verstopt zich in je lichaam en kan ineens tevoorschijn komen. Zijn boek 'Oud zeer, over vroeger dat nog pijn doet' staat al wekenlang in de bestsellerlijsten.

Bram Bakker, ex-psychiater, vertelt in deze middagtraining meer over zijn ‘oud zeer’-gesprekken met cliënten.  Daarnaast geeft hij feitelijke kennis rond de begrippen trauma en affectieve verwaarlozing. Met daarin speciale aandacht voor de rol van het lichaam bij mentale processen, omdat dit een terrein is dat door de traditionele psychiatrie decennialang werd overgeslagen (maar inmiddels aan een inhaalslag begonnen lijkt).

Bram Bakker ziet graag een herwaardering van ‘oud zeer’ als belangrijke verklaring voor veel psychische én lichamelijke klachten in het huidige leven.

In deze interactieve training bespreekt Bram Bakker naast theorie en casusbesprekingen vooral hoe je zelf met dit thema in jouw praktijk aan de slag kunt gaan.

 • Wat doe je met oud zeer als je het herkent?
 • Welke zorgprofessional kan de oud zeer-gesprekken aangaan?
 • En wat doe je niet? (waar zit je grens als arts en coach)
 • Wat is het belang van ‘de klik’ hierin?
 • Waarom trek jij bepaalde mensen aan in jouw praktijk?
 • Wat kan je zelf doen en wanneer en naar wie verwijs je door?
Investering

Euro 95,00

Aanmelden

Aanmelden >>

Doelgroep

leefstijlartsen/leefstijlcoaches

Programma
 • 13:30 Start en introductie
 • 13:35 Wat is oud zeer?
  Achtergrond en theorie - Bram Bakker
 • 14:20 Demo oudzeergesprek - Bram Bakker + acteur
  + uitleg en analyse van het gesprek. Wat doe je en wat doe je niet?
 • 14:50 pauze
 • 15:00 Vertaling naar jouw praktijk - interactieve werkvormen
  Hoe kan jij oud zeer herkennen? Wat herken je?
 • 16:00 Plenair - Bram Bakker en docenten
  Vraag het Bram. Bespreking van de tools bij 'oud zeer'.
 • 16:30 Afsluiting
Accreditatie

Aangevraagd voor leefstijlcoaches en artsen.