Opleiding Leefstijlcoach onderscheidt zich van andere opleidingen.

De opleiding Leefstijlcoach van de AVLEG is geaccrediteerd door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). De auditcommissie van de BLCN vindt het sterk dat de opleiding zich onderscheid in het omgaan met groepen en het bewegen. Ook onderscheidend zijn het centraal stellen van leefstijlgerelateerde vraagstukken als stress en slaap, en de ontwikkeling van het ondernemerschap.

Dankzij deze accreditatie kunnen afgestudeerde leefstijlcoaches van de AVLEG-opleiding zich (blijven) inschrijven in het kwaliteitsregister van de BLCN. Daarmee is de vergoeding vanuit de basisverzekering voor hun cliënten gewaarborgd. De AVLEG ontving al eerder als eerste opleider de accreditatie tot post-hbo-opleiding van CPION.

De opbouw van het programma kreeg een dikke voldoende in het accreditatierapport: “De onderwerpen voeding, beweging en coaching komen in vrijwel alle lessen terug. Aan gedragsverandering wordt structureel aandacht besteed.” Onderwerpen die niet in het BLCN-competentieprofiel van de leefstijlcoach  terug te vinden zijn, zoals het maken van een ondernemingsplan en het voeren van gesprekken met stakeholders, vindt de auditcommissie zinvolle uitbreidingen.

De AVLEG had zelf aangegeven zich te onderscheiden door het werken met groepen en het belang van bewegen. De accreditatiecommissie bevestigt dit en vindt dit sterk. Ze schrijft: “De component bewegen komt op veel lesdagen terug. Het is in tijd en inhoud een behoorlijk stevig onderdeel van het programma.

Ook de informatie die in de opleiding beschikbaar wordt gesteld via E-learning, kreeg een positieve waardering. Die informatie is volgens de auditors duidelijk en goed gestructureerd. “Het gebruik van E-learning maakt de opleiding aantrekkelijk, omdat hier actuele filmpjes, artikelen, testjes en interessante en/of belangrijke links geplaatst worden”, schrijven de beoordelaars.

De accreditatiecommissie vindt het verder goed dat verslaving, een onderwerp dat op dit moment nog geen deel uitmaakt van het competentieprofiel, is opgenomen in het curriculum. Zo is er een gastles door een deskundige op het terrein van verslaving en gedragsverandering, met aansluitend coachings-oefeningen.

De AVLEG is blij met de kritische beoordeling en de positieve waardering voor het programma en de onderscheidende factoren. “We hebben door de accreditatie gemerkt dat de beroepsvereniging een volwassen beroepsvereniging is die heel goed test wat de competenties zijn, hoe er wordt getoetst en hoe de examens worden geregeld”, aldus medeoprichter en docent Yneke Kootstra. “We zijn blij dat we zo goed onder de loep zijn genomen en uiteraard dat we de accreditatie met een voldoende hebben afgerond. En het is goed om te merken dat we ons onderscheiden van andere opleidingen door hoe we onderwijs geven over groepen en bewegen, en ook andere leefstijlfactoren centraal stellen.”