Leefstijlcoaching en de sociale omgeving

Leefstijlcoaches krijgen regelmatig te maken met coachees die terugvallen in oude, ongewenste gewoonten onder invloed van hun familie of vrienden. Om de kans op duurzame gedragsverandering bij coachees te vergroten, is het dan ook belangrijk dat leefstijlcoaches de sociale omgeving op een effectieve manier kunnen betrekken in hun coaching. Want de invloed wordt geschat op 20 tot 40 procent!

Maar hoe pak je dat aan? In de 1-daagse training Leefstijlcoaching en sociale omgeving leer je als leefstijlcoach inzicht te krijgen in diverse vormen van sociale invloed en de rol die ze spelen in gedrag en leefstijl.  Daarnaast leer je te kijken naar welke personen bepalend zijn voor het gedrag van je coachee en hen direct of indirect te betrekken in het coachproces.

De 1-daagse training Leefstijlcoaching en sociale omgeving wordt gegeven door dr. Roel Hermans. Roel heeft veel onderzoek gedaan naar de invloed van de omgeving op onze leefstijl. Hij krijgt echter de meeste energie van het vertalen van deze kennis naar de praktijk. Daar waar het écht gebeurt.

Meer lezen of aanmelden >>