Kruisbestuiving door nieuwe samenwerking

Kruisbestuiving door nieuwe samenwerking

Verdieping op gedragswetenschap vanuit ervaringen leefstijlcoaches

Drie zielen, één gedachte; zo kenschetsen Yneke Kootstra, Roel Hermans en Gijs van Amerongen hun nieuwe samenwerkingsverband. “Veel mensen willen Nederland gezonder maken, maar lang niet iedereen doet dat vanuit een stevig wetenschappelijk fundament,” zegt Yneke Kootstra.

‘De nadruk die wij bij de AVLEG leggen, in theorie en praktijk, op coachingsvaardigheden is voor Roel en Gijs aanleiding geweest om kennis te maken en een samenwerkingsverband op te zetten. Ik ben heel blij met hen als nieuwe trainers en samenwerkingspartners. Hun trainingen en opleidingen zijn gebaseerd op de laatste, evidence based, gedragswetenschappelijke inzichten en ik ben er trots op dat we onze coaches hierop nu extra verdieping kunnen bieden’.

Ook gedragswetenschapper Roel Hermans ziet de meerwaarde van de samenwerking. ‘Wij verheugen ons op de kruisbestuiving die zal ontstaan als we onze wetenschappelijke kennis kunnen scherpen aan de ervaring van leefstijlcoaches, die bij de AVLEG geschoold zijn vanuit een wetenschappelijke basis over alle leefstijlfactoren. Van die mix tussen wetenschap en praktijk worden we allemaal beter. De wetenschap, de coaches, en natuurlijk vooral de mensen om wie het uiteindelijk gaat: de cliënten,’ zo zegt hij in dit interview.