Kom je in aanmerking voor het STAP-budget?

13/7/23 Juli 2023 was de laatste keer dat het STAP-budget aangevraagd kon worden voor opleidingen en trainingen van de Academie voor leefstijl en gezondheid. Per 1 januari 2024 verdwijnt het STAP-budget.
STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.
STAP en AVLEG
Vorig jaar heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om bij CPION-geregistreerde opleidingen versneld toe te laten tot het STAP-scholingsregister.

Op basis van deze toelating kunnen deelnemers aan opleidingen van AVLEG in aanmerking komen voor maximaal € 1.000,- STAP-subsidie per jaar.

STAP en DUO

Het beheer en onderhoud van het STAP-scholingsregister is ondergebracht bij DUO in Groningen. De invoering van de regeling blijkt dermate complex dat zij gefaseerd wordt ingevoerd. Bovendien blijkt dat DUO niet in staat is om voor 1 maart a.s. de IT-infrastructuur gereed om onze opleidingen en trainingen aan te melden.

Helaas zijn wij niet in de positie om het proces bij DUO te versnellen.
Wél heeft CPION in de contacten met het Ministerie en met DUO aangedrongen op het zo spoedig mogelijk faciliteren van invoermogelijkheden.
Naar verwachting is de betreffende IT-faciliteit voor CPION-geregistreerde opleidingen medio 2022 beschikbaar.
Vragen?
Wellicht is het goed te melden dat het STAP-budget van 200 miljoen in tranches ter beschikking wordt gesteld. Het is dus niet zo dat op 2 maart het gehele jaar budget zal zijn uitgeput. Juist omdat het budget 2-maandelijks in delen ter beschikking komt, is het mogelijk om ook in de maanden na 1 maart aanspraak te doen op de subsidie.
Downloaden subsidieregeling: Stap+budget