Hoe omschrijf je leefstijlcoaching?

Het Kennisplatform Leefstijlcoaching (KPLC) gaat graag in gesprek over inhoudelijke onderwerpen die te maken hebben met leefstijlcoach. De eerste dialoog die ze aangaan, gaat over het omschrijven van leefstijlcoaching. Hier vind je een aanzet voor een omschrijving. Graag komen ze gezamenlijk tot een verbeterde versie. Heb je aanvullingen of opmerkingen? Dan nodigen ze je uit om deze te mailen naar KPLC voor 15 juni 2022.

De eerste aanzet omschrijft niet alleen wat een leefstijlcoach doet maar ook wat het werkveld is, wat leefstijl inhoudt en wat er onder coaching wordt verstaan. Met name van dat laatste vindt het KPLC dat er een betere omschrijving van de competenties mag komen omdat coaching echt iets anders is dan een goed gesprek voeren.

Yneke Kootstra is de initatiefnemer van KPLC. De eerste aanzet van de omschrijving leefstijlcoaching zijn de onderstaande mensen: