Fysiotherapeuten leren meest over coaching

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten die de verkorte opleiding tot leefstijlcoach van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) volgen of hebben afgerond, leren daarin het meest over coaching. Dat blijkt uit een enquête van de AVLEG onder haar studenten en afgestudeerden. Bovendien zou een meerderheid het coachen nog meer willen oefenen tijdens de opleiding. Die wordt daarom uitgebreid van 11 naar 12 lesdagen.

Fysiotherapeuten leren meest over coaching
Op de vraag ‘Waarover heb je het meeste geleerd?’, gaven 51 van de 71 respondenten (72%) als antwoord ‘coaching’. Op ruime afstand volgden onderwerpen als voeding (11%) en gedragsverandering (8%). “Dit betekent overigens niet dat ze van de andere onderwerpen niets leren. Maar ze leren meer van coaching dan ze van tevoren verwachten. Dit sluit aan bij onze ervaring dat fysiotherapeuten denken dat ze al heel veel gesprekstechnieken in huis hebben. Maar een coachende houding vraagt veel meer dan goed weten wat er moet gebeuren met die pijnlijke knie”, zegt AVLEG-directeur Yneke Kootstra. Of, zoals een van de respondenten het verwoordde: “Fysiotherapeuten coachen niet, maar vertellen mensen wat goed voor ze is en wat ze moeten doen. De fysiotherapeut is de externe motivator. Coaching is een waardevolle aanvulling om tot intrinsieke motivatie bij je cliënt te komen door leefstijlcoaching.”

Nieuwe skill
Daarnaast vond 40% van de deelnemende fysiotherapeuten het aantal van 11 contactdagen precies goed, maar gaf 44% aan dat de opleiding nog iets langer zou mogen zijn. Met name om het coachen nog meer te kunnen oefenen. “Coachen was een nieuwe skill om te leren. Ik had daar graag wat meer tijd in gestoken. Het komt al als meeste aan bod, maar de omslag van therapeut naar coach is groot”, gaf een respondent als toelichting. Deze uitkomst is voor de AVLEG reden om de opleiding met ingang van de eerst volgende groep – die start op 19 maart 2020 – uit te breiden naar 12 dagen. De extra dag wordt besteed aan het oefenen van coachingsvaardigheden.