Waarom moeten we enthousiast zijn over de resultaten GLI?

In november hebben Ester Janssen en Nicole Philippens van Expertisecentrum Leefstijlinterventies (En docenten van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid) hun eerste onderzoeksresultaten naar de GLI gepubliceerd. Naast gewichtsverlies heeft het healthyLIFE programma (gebaseerd op CooL) voor gewichtsverlies en gedragsverandering gezorgd bij de deelnemers: ze eten meer fruit, zijn fysiek fitter en ervaren een betere gezondheid. Maar wat maakt nu dat we enthousiast moeten zijn over deze resultaten? We hebben Nicole en Ester zes vragen gesteld om dat eens even toe te lichten!

1. Wat maakt dat we enthousiast moeten zijn over deze publicatie?

Er is nog beperkt onderzoek gedaan naar de effecten van leefstijlcoaching en de GLI (en CooL in het bijzonder). In dit onderzoek is een breed  perspectief gehanteerd op zowel fysieke uitkomstmaten als ook mentale gezondheid van de deelnemers, in lijn met de holistische aanpak van de leefstijlcoach.  Het onderzoek laat heel mooi zien wat die effecten van  leefstijlcoaching zijn. Daarmee hopen we een belangrijke bijdrage te  leveren  aan de verdere wetenschappelijke onderbouwing van het werkgebied van de leefstijlcoach.

2. Ik lees maar 2,4 kg gewichtsverlies. Dat lijkt niet veel. Hoe komt dat?
Het is goed om je te realiseren dat het onderzoek over de eerste 8 maanden is gedaan van een programma dat in totaal 2 jaar duurt. In die eerste acht maanden is al een mooie gewichtsafname gerealiseerd van gemiddeld 2.5%.22% van de deelnemers had in die periode een gewichtsverlies van 5% of meer. Nog veel belangrijker zijn de positieve effecten op de mentale gezondheid van de deelnemers: zo zitten ze o.a. lekkerder in hun vel en voelen ze zich gelukkiger en ervaren ze meer toekomstperspectief.  Dat zijn precies de elementen waar we als leefstijlcoach naar streven omdat dit een fundament legt voor langdurige gedragsverandering.
3. Over de dimensies van Positieve Gezondheid, hoe kan het dat deze gesprekstool van iPH is gekwantificeerd?
Het model van Positieve Gezondheid is een gesprekstool: een aanknopingspunt om samen met je deelnemer het gesprek over gezondheid  aan te gaan. Er bestaat overlap tussen de dimensies van Positieve Gezondheid en daarmee was het in die vorm niet bruikbaar als meetinstrument. Een recente  publicatie (Van Vliet,  2021) liet zien dat een 17-punts schaal, gebaseerd op de dimensies, wel kan dienen als meetinstrument. Deze 17-punts schaal en de bijbehorende factoren hebben wij dan ook ingezet om de resultaten van Positieve Gezondheid te kwantificeren. Ook iPH was enthousiast over deze uitkomsten zoals je kan lezen in hun meest recente nieuwsbrief.
4. Hoe positief is het dat alle factoren van Positieve Gezondheid een significant effect laten zien?
Het is natuurlijk fijn als je in een wetenschappelijk onderzoek een positief effect kunt laten zien maar het is zeker bijzonder als je dit op alle factoren van Positieve Gezondheid kunt laten zien. De factoren die in dit onderzoek zijn gebruikt zijn een afgeleide van de dimensies van Positieve Gezondheid (zie uitleg bij 3) en dit toont dus aan dat healthyLIFE (en dus CooL) niet alleen een verbetering geeft op fysieke uitkomstmaten maar ook op alle andere gezondheidsdimensies.
5. Waar zijn jullie zelf het meest door verrast?
We zijn blij te zien dat het healthyLIFE  programma (i.e. CooL) zo’n breed effect heeft op de deelnemers, zelfs al na 8 maanden. En we merken dat de resultaten positief worden ontvangen in ons netwerk, het onderzoek voldoet aan een behoefte vanuit het werkveld naar meer onderbouwde informatie.
6. Gaan jullie meer onderzoek doen naar CooL?
Zeker! We zijn erg blij met de tijd en energie die onze CooL-coaches in de resultaatmeting steken: daarmee hebben wij data om verder onderzoek te doen en aan te tonen wat het effect van leefstijlcoaching, en CooL in het bijzonder is. We zijn nu de data aan het verzamelen voor een onderzoek naar het effect van CooL (NL breed) tijdens de Corona pandemie en zullen daarna ook van start gaan met onderzoek naar de effecten van het CooL-programma na twee jaar.
Hier vind je de poster met een samenvatting van de resultaten: