Dietisten krijgen studiepunten voor plusmodule Kinderobesitascoach

De plusmodule Kinderobesitascoach heeft als doel om de competenties van de leefstijlcoach uit te breiden naar die van een kinderobesitascoach of gezinscoach. De kinderobesitascoach begeleidt kinderen (en ouders) binnen het gezin naar een gezondere leefstijl met als basis de richtlijnen uit de Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (criteria voor afvallen/gewichtsbehoud). De plusmodule Kinderobesitascoach is geaccrediteerd door de ADAP voor dietisten met 42 studiepunten.