De Verpleegkundig Leefstijlcoach

Irma Saro is verpleegkundig leefstijlcoach binnen de Maag- Darm en Leverafdeling van het UMCG. De verpleegkundig leefstijlcoach (VLC) is een nieuwe functie. De VLC coacht een individu of groep vanuit de drie pijlers gedragsverandering, voeding en beweging. Een VLC past gecombineerde leefstijlinterventies toe en levert hiermee een bijdrage aan het landelijk streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Irma ziet veel raakvlakken met de diëtiste, fysiotherapeut en maatschappelijk werker. Om overlap te voorkomen maakt ze werkafspraken en vindt er wekelijks overleg plaats. De focus van de VLC zal meer liggen op het vlak van individueel coachen, een rol als casemanager en daarnaast zal ze in de toekomst workshops geven aan groepen. Door haar achtergrond als verpleegkundige heeft ze veel inzicht in ziekteprocessen. Daarnaast weet ze dat een gezonde leefstijl een enorme bijdrage levert aan het voorkomen, verminderen of verdwijnen van diabetes mellitus, hoge bloeddruk, hoge cholesterol en overgewicht. Irma: “Mensen willen zich graag ook fit voelen. Hoe dat aan te pakken vinden ze zonder hulp vaak moeilijk.”

Academie voor Leefstijl en Gezondheid
Irma Saro is verpleegkundig consulent levertransplantatie. Daarnaast is ze sinds juli 2016 afgestudeerd leefstijlcoach aan de Post hbo-opleiding tot leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid te Driebergen. Ze vond het een praktische gerichte opleiding waarin je met jezelf de confrontatie aan moet ten aanzien van je eigen patronen/gewoontes en jezelf ook moet coachen, voordat je een ander kan coachen. Dat vond ze niet altijd leuk maar wel een waardevolle ervaring: “Na de opleiding tot leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid kan ik als VLC goed bij helpen en inzicht geven waar en hoe gezondheidswinst te behalen is als het om leefstijl gaat. Dat zit zeker niet alleen, zoals veel mensen denken alleen in andere voeding. Denk aan een gezond beweegpatroon, een balans tussen in- en ontspanning, een goede nachtrust en hoe je met stress omgaat. Als VLC kan ik inzicht geven in het leefstijlgedrag en helpen om dit te verbeteren. Met als doel dat mijn patiënten zolang mogelijk fit en gezond leven.”

De opleiding tot leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid is geaccrediteerd voor verpleegkundigen met 112 en voor verpleegkundig specialisten met 50 punten door de betreffende beroepsvereniging.