De leukste MI-training begint met online gamen!

Veel professionals in de zorg zoals fysiotherapeuten, dietisten en leefstijlcoaches hebben weleens een middag Motivational Interviewing (ook wel motiverende gespreksvoering, MI) gevolgd. Onze ervaring is dat dit een mooi begin is. Maar dat de stappen in de MI te complex zijn om volledig te doorgronden in één middag. Dat maakt dat de toepassing in de praktijk vaak leidt tot het gevoel dat het motiveren van patiënten lastig blijft. De techniek MI kan vrijwel altijd meer uitgebouwd worden om de patiënt beter te motiveren naar een gedragsverandering. Het lastige van MI is namelijk dat er ongemak gecreëerd moet worden om ambivalentie bloot te leggen en bijvoorbeeld verandertaal te ontlokken. Door de automatische piloot van de zorgverlener en zijn reparatiereflex blijft hij het liefste weg bij dit ongemak.

In juni kun je het anders aanpakken! De blended training bestaat namelijk uit twee effectieve delen. Als eerste bereid je je thuis in eigen tempo voor met een hele aantrekkelijke E-learning die je uitdaagt virtueel het gesprek aan te gaan en de techniek in stappen te herhalen en toe te passen. Of nu alle kennis en vaardigheden weggezakt zijn, of dat je vorige week een cursus MI gedaan hebt, de E-learning is leuk en leerzaam.

De volgende stap is deze kennis toepassen in de twee lessen. Iedere fase wordt weer geoefend maar nu in echte gesprekken.

Deze opbouw zorgt voor veel oefenplezier omdat je beter ervaart hoe de fasen zijn opgebouwd. Op deze manier ga je niet veel grondiger de vier fasen van MI ervaren maar beklijft de techniek vele malen beter!

Meer lezen>>