De leefstijlcoach en Saxenda

Het medicijn Liraglutide (Saxenda®) kan voor de behandeling van een kleine groep mensen met ernstig overgewicht sinds april 2022 worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit nieuws roept veel vragen op in Nederland. Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft met Zorgverzekeraars Nederland en het zorginstituut de meestgestelde vragen over het medicijn verzameld. Deze staan in de ‘frequently asked questions‘ met als doel eenduidigheid te verkrijgen over voor wie en op welk moment dit medicijn ingezet kan worden.

Wanneer wordt Saxenda vergoed?

Een belangrijke vraag is natuurlijk wat de voorwaarden zijn voor vergoeding. Want niet iedereen komt in aanmerking. De voorwaarden zijn opgesteld door het Zorginstituut Nederland en zijn:

Vergoeding voor liraglutide bij mensen met overgewicht en géén diabetes type 2 geldt voor patiënten ouder dan 18 jaar, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • deelnemen aan een door het RIVM erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het gaat in de GLI om begeleiding van volwassenen met obesitas, zonder diabetes mellitus type 2. Deze deelnemers komen (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie met die een:
  • BMI ?35 kg/m2 in combinatie met een co-morbiditeit (hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose) óf
  • BMI ?40 kg/m2
    De behandeling dient te worden gestaakt indien na 3 maanden gebruik van de onderhoudsdosering het aanvankelijke gewicht niet met ten
    minste 5% is afgenomen.
Saxenda en de GLI

Belangrijk voor leefstijlcoaches is dat een patiënt een GLI volgen bij gebruik van dit geneesmiddel. De reden van het volgen van de GLI in combinatie met Saxenda is dat een ongezonde leefstijl (voeding, beweging, gedrag) een grote invloed heeft op het hebben van een ongezond gewicht. De wetenschappelijke onderzoeken hebben de meerwaarde van dit geneesmiddel aangetoond in combinatie met een gecombineerde leefstijlinterventie. Het voorschrijven van Saxenda gebeurt door de huisarts of internist.

Er zijn nog veel meer vragen en antwoorden verzameld. Die vind je hier.

Vragen en antwoorden Saxenda

Veelgestelde vragen aan/van (zorg)professionals die nog niet in het document voorkomen, mogen ingestuurd worden naar info@partnerschapovergewicht.nl.