De derde groep kinderobesitascoaches start dit najaar

Op 15 september 2016 start de derde groep aan de plusmodule tot kinderobesitascoach. Deze plusmodule is in principe bedoeld voor afgestudeerde leefstijlcoaches. Maar ook anderen die het van toegevoegde waarde zien in hun werk met gezinnen hebben de plusmodule inmiddels afgerond. In de pilot met zorgverzekeraar CZ en Universiteit Maastricht is de plusmodule Kinderobesitascoach verplicht voor degenen die kinderen begeleiden in de pilot. De plusmodule leert je onder anderen om naast de ouders te staan in de begeleiding van hun kinderen om de ouders de 'leefstijlcoach' van hun kinderen te maken.