Academie partner in landelijke pilot Buurtsportcoach Plus

Vereniging Sport en Gemeenten voert in opdracht van het ministerie van VWS een pilot uit met een ‘Buurtsportcoach Plus’. De Academie is één van de partners in deze pilot. Deze Buurtsportcoach Plus is een leefstijlcoach mét verstand van bewegen en is dichtbij, laagdrempelig en toegankelijk.

Bevorderen van een gezonde leefstijl

De Buurtsportcoach Plus combineert leefstijlcoaching met het zelf aanbieden van sport en bewegen als onderdeel van de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) en kan zo nog beter bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en het ondersteunen van deelnemers in het bereiken van hun gezondheidsdoelen.

De eerste twee enthousiaste groepen buurtsportcoaches zijn inmiddels gestart bij de Academie. De eerste groep startte in januari in Zwolle en eind februari is de tweede groep gestart in Ede. De buurtsportcoaches volgen de geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach bij de Academie. De derde groep start in maart in Rotterdam en ook de vierde groep staat al gepland.

De buurtsportcoaches komen ook samen in een Community of Practice, begeleid door Kenniscentrum Sport en Bewegen, om van en met elkaar te leren. Het Mulier Instituut verzorgt de monitoring van de pilot.

Meer informatie of wil je je als buurtsportcoach aanmelden? Lees verder>>