1300 kinderen in Limburg wachten op kinderleefstijlcoaching

Jorn van Harwegen den Breems, programmacoördinator Limburgse Netwerkaanpak, zoekt kinderleefstijlcoaches. In de periode 2021-2024 krijgen in totaal 1300 kinderen met (risico op) overgewicht en obesitas ondersteuning en zorg die bij hem of haar past. Maar niet alleen in Limburg zijn kinderleefstijlcoaches nodig. Want op landelijk niveau zijn er tussen vele partijen gesprekken met als doel is dat er in heel Nederland zo snel mogelijk de juiste zorg en ondersteuning is voor alle kinderen met overgewicht en obesitas die dat nodig hebben.

Innovatiebeleidsregel maakt integrale leefstijlcoaching voor kinderen mogelijk

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een tijdelijke betaaltitel afgegeven voor het aanpakken van leefstijlproblemen bij kinderen met overgewicht. De innovatiebeleidsregel maakt een op maat gesneden leefstijl interventie mogelijk voor kinderen met een verhoogd gezondheidsrisico’s door overgewicht. Belangrijk onderdeel daarbij is dat het systeem om het kind heen in de behandeling wordt meegenomen. Naast de tijdelijke betaaltitel zijn er op landelijk niveau tussen vele partijen gesprekken met als doel is dat er in heel Nederland zo snel mogelijk de juiste zorg en ondersteuning is voor alle kinderen met overgewicht en obesitas die dat nodig hebben.

Samenhangende aanpak gericht op kind en zijn omgeving

De nieuwe innovatiebeleidsregel maakt de weg vrij voor een samenhangende aanpak in het bevorderen van gezonde voeding, bewegen, opvoeding en psychosociale factoren die de leefstijl beïnvloeden vanuit verschillende disciplines en domeinen. Het programma wordt afgestemd op basis van de behoefte van het kind en het gezin. Naast leefstijlcoaching gericht op het kind, richt het programma zich daarmee nadrukkelijk ook op de achterliggende beïnvloedende factoren van de leefstijl. Hiervoor is een verbinding tussen het maatschappelijk en zorgdomein van belang.

Medische én sociale anamnese is startpunt

De aanpak omvat vier onderdelen waarbij altijd gestart wordt met een brede anamnese door de centrale zorgverlener. Deze zorgverlener, die hier specifiek voor is opgeleid, brengt niet alleen de gezondheidsvraag in kaart, maar kijkt ook naar onderliggende factoren die de effectiviteit van leefstijlcoaching in de weg kunnen staan. Een gezin in scheiding, slechte woonsituatie of financiële problemen zijn voorbeelden die direct van invloed kunnen zijn op succesvolle leefstijlinterventie bij het kind. Wanneer er sprake is van onderliggende problematiek, kan de centrale zorgverlener de koppeling maken met mogelijke interventies die uit het sociaal domein geboden worden.

Pas als barrières voor een effectieve interventie zijn weggenomen, start de daadwerkelijke behandeling door middel van kinderleefstijlcoaching. Daarbij wordt gedurende twee jaar coaching en begeleiding op maat aan het gezin geboden. Om de ingezette gedragsverandering in stand te houden en terugval te voorkomen, volgt ter afronding de begeleidingsfase.

Unieke samenwerking leefstijlcoach en centrale zorgverlener

De centrale zorgverlener is de spin in het web voor de kinderen en gezinnen en zorgt voor de juiste verbinding tussen het medische en het sociale domein. In de aanpak is het bijzonder dat de centrale zorgverlener structureel gekoppeld is aan de leefstijlcoach, en dat dankzij de innovatiebeleidsregel zij beiden uit de Zorgverzekeringswet worden gefinancierd. Het toepassen van deze beleidsregel kent wel een aantal voorwaarden. Zo moeten gemeenten bijvoorbeeld wel middelen en capaciteit beschikbaar stellen voor de noodzakelijke interventies uit het sociaal domein. Er moet altijd een zorgverzekeraar zijn die de innovatiebeleidsregel financiert. CZ en VGZ financieren de pilots in Limburg en maken hierover afspraken met vier regionale zorggroepen.

De Limburgse Netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht & obesitas

Overgewicht bij kinderen is in Nederland, maar specifiek ook in Limburg, een groeiend probleem. Voor kinderen met overgewicht bestaat echter geen structureel afgestemd aanbod. Een structurele en effectieve aanpak van overgewicht bij kinderen kan de kans op chronische ziekten op latere leeftijd sterk doen afnemen. In dat kader heeft deze Limburgse alliantie uitgesproken een driejarig experiment te willen starten waarbij in Limburg zorgverzekeraars en gemeenten, in een voor Nederland unieke samenwerking, samen investeren in een aanpak die overgewicht en obesitas onder kinderen reduceert en de kwaliteit van leven bevordert. Daarbij speelt deze alliantie een belangrijke rol om de netwerkaanpak daar waar nodig is verder vorm en inhoud te geven zodat er een succesvolle opzet, implementatie en uitrol in Limburg plaats kan vinden. Alles met het doel om kinderen en gezinnen passende ondersteuning te bieden, hun zelfredzaamheid te vergroten en waarbij zij zelf regie nemen en houden. In totaal krijgen 1300 kinderen in de periode 2021-2024 met (risico op) overgewicht en obesitas ondersteuning en zorg die bij hem of haar past. Doordat de innovatiebeleidsregel generiek is geformuleerd, kan ook gelijktijdig in andere regio’s geëxperimenteerd worden met deze aanpak. De resultaten van dit experiment kunnen bijdragen aan het opnemen van deze aanpak in de basisverzekering.

(Kinder)leefstijlcoaches gezocht!

Om 1300 kinderen de ondersteuning en zorg te kunnen bieden die bij hem of haar past zijn we altijd op zoek naar nieuwe (kinder)leefstijlcoaches, voor interesse kunnen jullie je melden bij Jorn van Harwegen den Breems, programmacoördinator Limburgse Netwerkaanpak, jorn.vanharwegen@ggdzl.nl

Meer informatie over de Limburgse netwerkaanpak lees je hier.

Mocht je kinderleefstijlcoach willen worden, 21 maart start een nieuwe training voor leefstijlcoaches