Modules

de Modules

De opleiding bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten in 3 modules die ieder worden afgerond met een examen. Daarnaast maak je individuele opdrachten en werk je (online) samen met een studiemaat. Ook is het de bedoeling dat je gedurende de studie zelf een cliënt en een groep gaat begeleiden. Coachingsvaardigheden zijn een cruciaal onderdeel van de opleiding. Alle lessen zijn hier omheen gebouwd. Iedere les kun je individueel of in de groep je vaardigheden oefenen en toepassen. De drie modules hebben als thema ‘Coach jezelf’, ‘Coach de ander’ en ‘Coach de groep’. Deze thema’s gaan niet alleen over het coachen zelf maar de beweeg- en voedingsonderwerpen sluiten hier praktisch bij aan.

In module 3 werk je daarnaast aan een eindopdracht. In deze eindopdracht werk je aan een persoonlijk thema zoals het opzetten van een eigen bedrijf, het uitwerken van een eigen visie, website, product of het inzichtelijk maken van je netwerk binnen je gemeente. Met deze eindopdracht zorg je ervoor dat je met zelfvertrouwen direct aan de slag kunt na het behalen van je certificaat.

Academie voor Leefstijl en Gezondheid