Kosten en data opleiding leefstijlcoach

Kosten

Investering
De investering voor de opleiding bedraagt Euro 4.380,00. De opleiding is per 1 januari 2017 vrijgesteld van BTW. De opleiding kan desgewenst in 10 termijnen van Euro 481,80 voldaan worden. Daarnaast zijn er kosten voor de examens, materialen en literatuur. De opleiding bestaat uit drie modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Bij een voldoende voor alle examens wordt een certificaat uitgereikt. Eventueel kan bij een onvoldoende eindexamen een getuigschrift van deelname worden uitgereikt waarop wordt aangegeven wat de uitslag van de verschillende examens is.*

Examenkosten
De examenkosten zijn voor module 1 en 2 per examen Euro 170,00, inclusief eventuele herkansing. Je kunt pas opgaan voor het eindexamen wanneer de deelexamens voldoende zijn afgerond.
De kosten voor het eindexamen na module 3 bedragen Euro 195,00, inclusief eventuele herkansing.

Materialen en literatuur
Voor de literatuur verwijzen we je naar de literatuurlijst. We verwachten dat je verplichte literatuur aanschaft. Dat mag op het moment dat het huiswerk ernaar verwijst. Tweedehands literatuur is prima wanneer de druk overeenstemt of na overleg met desbetreffende docent. De investering bedraagt Euro 340 bij nieuwwaarde.
We gaan er vanuit dat je beschikking hebt over een computer en internet. Daarnaast zijn sportschoenen en sportieve kleding geen gek idee :-). Een hartslagmeter, stopwatch, weegschaal of andere gadgets zijn aan te schaffen op eigen initiatief maar niet noodzakelijk voor de opleiding.

*Een getuigschrift met daarop de behaalde deelcertificaten kan worden aangevraagd na het laatste examen wanneer je bij een onvoldoende voor één of meerdere toetsen besluit niet verder voor het certificaat uitgereikt door het CPION te gaan. Deze verklaring wordt niet standaard uitgereikt. De examens kunnen maximaal twee keer worden herkanst.

Data

Planning opleiding tot leefstijlcoach

Startdatum groep 21: dinsdag 4 februari 2020, Vol.

Startdatum groep 22: vrijdag 20 maart 2020, Vol.

Startdatum groep 23: vrijdag 25 september 2020, aanmelden is mogelijk

Startdatum groep 24: maandag 8 februari 2021, aanmelden is mogelijk

Bij aanmelding word je automatisch in de volgende groep gezet waarbij je automatisch op de reservelijst komt voor de groep eerder. Uiteraard overleggen we na aanmelding wat jou het beste uitkomt.

Tijden:

9:30-16:00

Locatie:

Lokatie: HNK Ede, Horapark.
Bennekomseweg 41, Ede (navigeer op horapark)

Data groep 16 (start 25 januari 2019)

Les 1 25 januari 2019
Les 2 15 februari 2019
Les 3 22 maart 2019
Les 4 12 april 2019
Les 5 31 mei 2019
Les 6 28 juni 2019
+ verstrekking toets 1

Les 7 20 september 2019
Les 8 11 oktober 2019
Les 9 8 november 2019
Les 10 29 november 2019
Les 11 20 december 2019
Les 12 10 januari 2020 toets 2
Herexamen toets 2 24 januari 2020

Les 13 31 januari 2020
Les 14 6 maart 2020
Les 15 27 maart 2020
Les 16 17 april 2020
Examen 15 mei 2020

Herexamen 5 juni 2020

Diplomauitreiking 26 juni 2020

Data groep 17 (start 19 maart 2019)

Les 1 19 maart 2019
Les 2 9 april 2019
Les 3 21 mei 2019
Les 4 11 juni 2019
Les 5 25 juni 2019
Les 6 17 september 2019
+ verstrekking toets 1

Les 7 8 oktober 2019
Les 8 5 november 2019
Les 9 10 december 2019
Les 10 7 januari 2020
Les 11 28 januari 2020
Les 12 11 februari 2020 toets 2
Herexamen toets 2 3 maart 2020

Les 13 10 maart 2020
Les 14 31 maart 2020
Les 15 21 april 2020
Les 16 12 mei 2020
Examen 2 juni 2020

Herexamen 23 juni 2020

Diplomauitreiking 3 juli 2020

Data groep 18 (start 27 mei 2019)

Les 1 27 mei 2019
Les 2 1 juli 2019
Les 3 16 september 2019
Les 4 14 oktober 2019
Les 5 11 november 2019
Les 6 2 december 2019
+ verstrekking toets 1

Les 7 6 januari 2020
Les 8 27 januari 2020
Les 9 2 maart 2020
Les 10 23 maart 2020
Les 11 20 april 2020
Les 12 11 mei 2020 toets 2
Herexamen toets 2 25 mei 2020

Les 13 8 juni 2020
Les 14 29 juni 2020
Les 15 7 september 2020
Les 16 28 september 2020
Examen 26 oktober 2020

Herexamen 16 november 2020

Diplomauitreiking 27 november 2020

Data groep 19 (start 4 oktober 2019)

Les 1 4 oktober 2019
Les 2 18 oktober 2019
Les 3 15 november 2019
Les 4 6 december 2019
Les 5 24 januari 2020
Les 6 14 februari 2020
+ verstrekking toets 1

Les 7 13 maart 2020
Les 8 3 april 2020
Les 9 24 april 2020
Les 10 22 mei 2020
Les 11 12 juni 2020
Les 12 3 juli toets 2
Herexamen toets 2 4 september 2020

Les 13 18 september 2020
Les 14 9 oktober 2020
Les 15 6 november 2020
Les 16 27 november 2020
Examen 18 december 2020

Herexamen 22 januari 2021

Diplomauitreiking 12 februari 2021

Data groep 20 (start 28 oktober 2019)

Les 1 28 oktober 2019
Les 2 18 november 2019
Les 3 9 december 2019
Les 4 20 januari 2020
Les 5 10 februari 2020
Les 6 9 maart 2020
+ verstrekking toets 1

Les 7 30 maart 2020
Les 8 18 mei 2020
Les 9 15 juni 2020
Les 10 31 augustus 2020
Les 11 21 september 2020
Les 12 5 oktober toets 2
Herexamen toets 2 9 november 2020

Les 13 2 november 2020
Les 14 23 november 2020
Les 15 14 december 2020
Les 16 11 januari 2021
Examen 1 februari 2021

Herexamen 1 maart 2021

Diplomauitreiking 19 maart 2021

Data groep 21 (start 4 februari 2020)

Les 1 4 februari 2020
Les 2 17 maart 2020
Les 3 14 april 2020
Les 4 19 mei 2020
Les 5 16 juni 2020
Les 6 7 juli 2020
+ verstrekking toets 1

Les 7 8 september 2020
Les 8 29 september 2020
Les 9 27 oktober 2020
Les 10 17 november 2020
Les 11 8 december 2020
Les 12 12 januari 2021 toets 2
Herexamen toets 2 26 januari 2021

Les 13 2 februari 2021
Les 14 2 maart 2021
Les 15 23 maart 2021
Les 16 13 april 2021
Examen 18 mei 2021

Herexamen 8 juni 2021

Diplomauitreiking 25 juni 2021

Data groep 22 (start 20 maart 2020)

Les 1 20 maart 2020
Les 2 10 april 2020
Les 3 29 mei 2020
Les 4 19 juni 2020
Les 5 11 september 2020
Les 6 2 oktober 2020
+ verstrekking toets 1

Les 7 30 oktober 2020
Les 8 20 november 2020
Les 9 11 december 2020
Les 10 8 januari 2020
Les 11 29 januari 2020
Les 12 12 februari 2021 toets 2
Herexamen toets 2 5 maart 2021

Les 13 12 maart 2021
Les 14 2 april 2021
Les 15 23 april 2021
Les 16 21 mei 2021

Examen 11 juni 2021

Herexamen 2 juli 2021

Diplomauitreiking 17 september 2021

Data groep 23 (start 25 september 2020)

Les 1 25 september 2020
Les 2 13 november 2020
Les 3 4 december 2020
Les 4 15 januari 2021
Les 5 5 februari 2021
Les 6 5 maart 2021
+ verstrekking toets 1

Les 7 26 maart 2021
Les 8 16 april 2021
Les 9 28 mei 2021
Les 10 18 juni 2021
Les 11 9 juli 2021
Les 12 10 september 2021 toets 2
Hertoets 2 1 oktober 2021

Les 13 8 oktober 2021
Les 14 5 november 2021
Les 15 26 november 2021
Les 16 17 december 2022

Examen 21 januari 2022

Herexamen 11 februari 2022

Diplomauitreiking 11 maart 2022 16:00

Data groep 24 (start 8 februari 2021)

Les 1 8 februari 2021
Les 2 8 maart 2021
Les 3 29 maart 2021
Les 4 10 mei 2021
Les 5 31 mei 2021
Les 6 21 juni 2021
+ verstrekking toets 1

Les 7 6 september 2021
Les 8 4 oktober 2021
Les 9 1 november 2021
Les 10 22 november 2021
Les 11 13 december 2021
Les 12 10 januari 2022 toets 2
Hertoets 2 31 januri 2022

Les 13 7 februari 2021
Les 14 7 maart 2021
Les 15 28 maart 2021
Les 16 18 april 2022

Examen 16 mei 2022

Herexamen 6 juni 2022

Diplomauitreiking 17 juni 2022 16:00

Academie voor Leefstijl en Gezondheid