Kosten en data leefstijlcoach voor artsen

Kosten opleiding leefstijlcoach voor artsen

Investering
De investering voor de opleiding bedraagt Euro 2.775,00. De investering bedraagt Euro 2.475,00 voor leden van de vereniging Arts en Leefstijl. Let op: deze korting wordt achteraf verrekend na bevestiging lidmaatschap. De opleiding is vrijgesteld van BTW.

Daarnaast zijn er kosten voor de examens, materialen en literatuur. De opleiding bestaat uit drie modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Bij een voldoende voor alle examens wordt een certificaat uitgereikt waarmee je kunt worden opgenomen in het kwaliteitsregister leefstijlcoach van de BLCN. Eventueel kan bij het niet maken of een of meer onvoldoendes voor de toetsen een getuigschrift van deelname worden uitgereikt waarop wordt aangegeven wat de uitslag van de verschillende examens is.*

Examenkosten
De examenkosten zijn voor module 1 en 2 per examen Euro 170,00, inclusief eventuele herkansing. Je kunt pas opgaan voor het eindexamen wanneer de deelexamens voldoende zijn afgerond.
De kosten voor het eindexamen na module 3 bedragen Euro 195,00, inclusief eventuele herkansing.
De examens kunnen maximaal twee keer worden herkanst.

Materialen en literatuur
Voor de literatuur verwijzen we je naar de literatuurlijst. We verwachten dat je verplichte literatuur aanschaft. Dat mag op het moment dat het huiswerk ernaar verwijst. Tweedehands literatuur is prima wanneer de druk overeenstemt of na overleg met desbetreffende docent. De investering bedraagt Euro 340 bij nieuwwaarde.
We gaan er vanuit dat je beschikking hebt over een computer en internet. Daarnaast zijn sportschoenen en sportieve kleding geen gek idee :-). Een hartslagmeter, stopwatch, weegschaal of andere gadgets zijn aan te schaffen op eigen initiatief maar niet noodzakelijk voor de opleiding.

Groepsgrootte
De groep is maximaal 20 studenten groot. De groep wordt begeleid door twee docent-trainers.

Accreditatie
De opleiding leefstijlcoaching voor artsen (ID nummer: 378247) is geaccrediteerd.
Accrediterende vereniging(en): KNMG-GAIA
Vereniging: AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Het ABC1 accrediteert deze opleiding met 40 punten (maximum per jaar) (Eventueel deelnemende specialisten krijgen met deze manier via de 25% regeling hun uren)

De accreditatie wordt voor groep 3 en volgende groepen aangevraagd bij alle accrediterende verenigingen.

*Een getuigschrift met daarop de behaalde deelcertificaten kan worden aangevraagd na het laatste examen wanneer je bij een onvoldoende voor één of meerdere toetsen besluit niet verder voor het certificaat uitgereikt door het CPION te gaan. Deze verklaring wordt niet standaard uitgereikt. De examens kunnen maximaal twee keer worden herkanst.

Data

Planning opleiding leefstijlcoach voor artsen

Startdatum groep 3: 16 september, VOL*

Startdatum groep 4: 8 oktober 2020, aanmelden is mogelijk

Startdatum groep 5: 9 februari 2021, aanmelden is mogelijk

* Wanneer je je aanmeld sta je ook op de reservelijst voor de groep die eerder start.

Tijden:

groep 3:
Op lokatie Sion, Deventer woensdag 9:30 - 16:00
Online woensdag 14:00 - 19:30

groep 4:
Op lokatie HNK Ede, donderdag 9:30 - 16:00
Online donderdag 13:00 - 18:00

groep 5:
Lokatie nader te bepalen, dinsdag 9:30 - 16:00
Online dinsdag 13:00 - 18:00

Locatie:

Lokatie: HNK Ede, Horapark.
Bennekomseweg 41, Ede (navigeer op horapark)

Lokatie: Nieuw Sion,
Vulikerweg 6, Diepenveen (Deventer)

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Academie voor Leefstijl en Gezondheid