Vermijd langdurig zitten II

Tijdens werk, werken aan gezondheid

  • Staand telefoneren
  • Naar een collega lopen in plaats van mailen
  • De trap nemen in plaats van de lift
  • Staand of wandelend lunchen
  • Gaan staan als een collega aan het bureau komt voor kort overleg
  • Het inlassen van Beweegmomentjes in het werk is een nieuw advies voor werknemers die tijdens hun werk langdurig zitten. De boodschap: iedereen die door de dag heen regelmatig langer dan een half uur achter elkaar zit, is gebaat bij het inlassen van Beweegmomentjes.

Benieuwd hoe het met jouw beweegmomentjes staat? Met het instrument ‘wat beweegt jou’ kun je nagaan of je niet te veel zit tijdens je werk.

Uit de eerste studies komt een voorlopige vuistregel: onderbreek het zitten één keer per half uur voor minimaal twee minuten. Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen. Onderbreek het zitten twee of drie keer per uur voor minimaal twee minuten. Het belangrijkste daarbij is opstaan en de benen in actie brengen.

Ga naar meer achtergrondinformatie over deze studie