Kwaliteit van leven als doel, niet de BMI

Afvallen is lastig in een ongezonde omgeving. Graag zou ik daarvan willen maken dat gezond léven lastig is in een ongezonde omgeving. Het artikel ‘Afvallen in een ongezonde omgeving’ in de Volkskrant van 9 februari legt mooi de verschillen uit tussen de aanpak van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) en andere manieren om overgewicht tegen te gaan. Leefstijlcoach Vera de Blaeij noemt terecht dat het vergroten van de eigen regie van deelnemers de bedoeling is. Geen sturende adviezen dus maar deelnemers zelf verantwoordelijk leren maken voor zijn of haar leefstijl. Want daar ligt succes op de lange termijn: het vertrouwen om zelf iets van controle te kunnen uitoefenen op het gedrag in die ongezonde omgeving.

Criticasters van leefstijlinterventies als de GLI noemen dat mensen met overgewicht het onmogelijke wordt gevraagd in die ongezonde omgeving en met een vijandige hormonale machine. Het is inderdaad niet gemakkelijk maar de eerste resultaten zijn positief. Naast gewichtsverlies wordt er een hogere kwaliteit van leven gerapporteerd. Zoals een verbeterde fysieke gezondheid, een grotere tevredenheid, beter toekomstperspectief, verbeterde sociale relaties en een hogere score op mentaal functioneren. Ook eerdere studies laten zien dat deze hogere kwaliteit van leven een positieve uitkomst is naast een verbetering van de ‘harde’ maat gewicht of BMI.

Dat de GLI op lange termijn niet bewezen is, klopt deels. We zijn nog maar vanaf 2019 in Nederland bezig met het op landelijke schaal onderzoeken van de gecombineerde leefstijlinterventie. En er zijn inderdaad GLI-deelnemers die gaan voor een maagverkleiningsoperatie. Dat is namelijk het gevolg van een belangrijke voorwaarde om voor een maagverkleining of bariatrische ingreep in aanmerking te komen; deze is pas toegestaan wanneer je kunt aantonen dat je al eerder een aanpak op leefstijl hebt gevolgd. Een maagverkleining of bariatrische chirurgie is helaas op lange termijn alleen succesvol wanneer ook het gedrag blijvend wordt aangepakt.

Critici van de GLI hameren ook regelmatig op het beperkte gewichtsverlies. Veel gewichtsverlies of afvallen tot een gezonde BMI zou echter geen doel moeten zijn. Zelfs wanneer je alleen kijkt vanuit medisch perspectief, boek je met enkele procenten gewichtsverlies al veel gezondheidswinst. Daar staat echter tegenover de verwachting van de omgeving en vaak de deelnemers zelf, dat iedereen die te zwaar is met wat discipline weer slank zou moeten worden.

Gezond leven in een ongezonde omgeving is lastig. Niet alleen omdat de verleiding overal is maar ook omdat we als samenleving een hardnekkige sticker blijven plakken op mensen met overgewicht. Zolang we gewichtsverlies naar een gezonde BMI als enige doel blijven zien en niet ook focussen op gewichtsbehoud, het vergroten van de eigen regie en kwaliteit van leven, blijft dit onderdeel van die ongezonde omgeving.