CZ start proef met leefstijlcoach in basispakket

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en zorgverzekeraar CZ starten een driejarige proef waarbij patiënten leefstijlcoaching krijgen aangeboden om chronische ziekten te voorkomen of te stabiliseren. Het is voor het eerst dat een zorgverzekeraar leefstijlcoaching wil gaan vergoeden uit de basisverzekering. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) gaf toestemming om deze mogelijkheid te onderzoeken.

De coaches hebben de post-HBO-opleiding tot leefstijlcoach gevolgd aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid, en zijn geregistreerd in het landelijk kwaliteitsregister van de Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals De proef vindt plaats in Oosterhout, Parkstad en Den Bosch. De proef wordt wetenschappelijk geëvalueerd door o.a. Universiteit Maastricht. Naar aanleiding van de resultaten besluit de NZa of leefstijlcoaching een vaste plek krijgt in de basisverzekering.

De leefstijlcoach komt in beeld wanneer leefstijladviezen niet voldoende blijken en intensievere begeleiding nodig is. Bij volwassenen verwijst de praktijkondersteuner van de huisarts naar de leefstijlcoach. Bij kinderen met fors overgewicht zal de jeugdverpleegkundige van de GGD doorverwijzen. In een traject met groepsprogramma en individuele afspraken worden de achtergronden en oorzaken van ongezond gedrag onderzocht. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en is gericht op een duurzamere verandering van gedrag en leefstijl. Deelnemers die hiermee niet voldoende geholpen zijn krijgen extra individuele sessies met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach zal tevens een belangrijke rol spelen in de verbinding met het gemeentelijk sport- en beweegaanbod.

De proef van CZ is een aanzet te komen tot een eenduidige financiering van leefstijlinterventies die landelijk toepasbaar is. De driejarige proef van CZ start dit voorjaar in drie regio’s. De effecten van het programma worden wetenschappelijk geëvalueerd in samenwerking met onderzoeksinstituut NUTRIM van de Universiteit Maastricht en de academische werkplaats Preventie Verzekerd, een samenwerkingsverband van CZ met de Universiteit van Tilburg (Tranzo). In de regio Oosterhout (Zorggroep ZORROO) en Parkstad (Zorggroep HOZL) richt de leefstijlcoach zich op volwassenen met (een hoog risico op) chronische aandoeningen. In Den Bosch zal de leefstijlcoach zich richten op kinderen tot 18 jaar met fors overgewicht en obesitas.