Accreditatie voor gewichtsconsulenten

Sinds maandag 27 februari 2012 is de opleiding tot leefstijlcoach ook geaccrediteerd voor gewichtsconsulenten. De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN): “De opleiding voldoet aan de eisen die de BGN stelt aan een opleiding op het gebied van coachingsvaardigheden/gesprekstechnieken. Voor BGN leden betekent dit dat zij na het inleveren van een kopie van het certificaat/diploma vrijstelling ontvangen voor deze vaardigheden/technieken.