Accreditatie dietisten

10 april 2011 – Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici heeft de Academie voor Leefstijl en Gezondheid geaccrediteerd voor dietisten. Dietisten ontvangen 224 studiepunten die automatisch worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van de in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerde deelnemers.