12 oktober start groep 4 kinderleefstijlcoach

12 oktober dit jaar start de vierde groep afgestudeerde leefstijlcoaches aan de plusmodule kinderleefstijlcoach. De plusmodule bestaat uit vier trainingsdagen op 12 oktober, 9 november, 14 december en 8 februari volgend jaar. In deze plusmodule worden belangrijke thema's behandeld zoals het coachen van het gezin als systeem, het betrekken van de omgeving van het gezin en positief opvoeden. Met deze plusmodule breidt de leefstijlcoach zijn toolbox uit met coachingstechnieken en interventies om kinderen en ouders te coachen naar een gezonde leefstijl. Het doel van de kinderleefstijlcoach is naast de ouders te staan en van de ouders de eigen gezinscoach te maken.

In goed overleg met docenten en afgestudeerde studenten is de naam van de plusmodule en de afgestudeerde studenten veranderd van kinderobesitascoach in kinderleefstijlcoach. Dit klinkt positiever, minder stigmatiserend en accutrater. De kinderleefstijlcoach coacht namelijk niet alleen kinderen met obesitas.