FAQ

FAQ

Ik heb volgens mij niet de juiste vooropleiding. Wat kan ik doen?

Inmiddels zijn vele studenten succesvol afgestudeerd zonder juiste vooropleiding maar wel met grote affiniteit met het onderwerp. Zoals HR-managers, maatschappelijk werkers en bijvoorbeeld docenten. Maar er zijn ook mensen met een commerciele achtergrond uitstekende leefstijlcoaches geworden. Onze eis is dat je minimaal een bachelor hebt (afgeronde HBO-opleiding). Uiteraard ben je dan met een WO-diploma ook van harte welkom.

Is er een beroepsvereniging of kwaliteitsregister?

De leefstijlcoaches hebben hun eigen beroepsvereniging, de BLCN. Na het volgen van onze opleiding kun je je hier laten registreren. Tenminste, als je ook minimaal een afgeronde HBO-opleiding hebt. Met diploma en een lidmaatschap van de BLCN kun je vergoed worden bij het uitvoeren van een GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) vanuit de basisverzekering.

Hoe zit het met de accreditatie en accreditatiepunten?

Bij diverse beroepsverenigingen krijg je studiepunten wanneer je onze opleiding volgt. Dit geldt bijvoorbeeld voor dietisten, gewichtsconsulenten en verpleegkundigen.

Alleen een volledige HBO opleiding van 4 jaar die opleidt tot bachelor kan door de NVAO worden geaccrediteerd waarbij gekeken wordt naar het aantal ECTS studiepunten. Omdat onze opleiding geen complete bachelor opleiding is kunnen wij dus niet met accreditatiepunten werken. Aangezien 1 ECTS punt gelijk staat aan 28 studie-uren kunnen we wel een indicatie geven van het aantal studiepunten om daarmee de zwaarte van de opleiding aan te geven. Meer kan niet.

Kom ik met mijn CV in aanmerking voor vrijstelling?

We gaan er juist vanuit dat er in de groep studenten zijn met veel kennis van een leefstijlcompetentie zoals bewegen of stress. Ook zullen er studenten zijn die veel ervaring hebben met coachen of werken met groepen. Omdat de onderdelen voeding, bewegen, coachen en de andere leefstijlcompetenties volledig geïntegreerd zijn, zal aanwezige kennis van studenten in de groep elkaar stimuleren en inspireren waardoor de opleiding door de groep naar een hoger plan wordt getrokken.

Alleen voor dietisten en fysiotherapeuten zijn er verkorte opleidingen. Deze verkorte opleidingen zijn speciaal afgestemd op de aanwezige kennis en competenties.

Is de opleiding geaccrediteerd?

Onze opleiding is een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach. De BLCN is de instantie die de accreditatie verstrekt. Dat betekent dat je met minimaal een afgeronde HBO-opleiding en ons diploma vergoed wordt vanuit de basisverzekering wanneer je een goedgekeurde GLI uitvoert zoals CooL.

Op 21 december 2011 heeft het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (PION) de opleiding tot leefstijlcoach officiëel erkend als post-hbo-opleiding. Dat betekent bijvoorbeeld dat de studenten aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid een officiëel getuigschrift krijgen van het PION na het beëindigen van de opleiding met een voldoende.

Ik ben geen fanatieke sporter. Is de opleiding dan wel wat voor mij?

Affiniteit met sport en een actieve leefstijl is een voorwaarde. Wanneer je nu niet of nauwelijks sport, hopen wij je te inspireren tot meer activiteit in je dagelijkse leefstijl. Wij als docenten vinden dat je zelf ook een voorbeeld moet zijn van wat je uitdraagt als leefstijlcoach. We helpen je uiteraard met een goede opbouw maar gaan er vanuit dat je na enkele maanden op zijn minst een redelijke conditie moet hebben!

Uiteraard ben je ook van harte welkom wanneer je om welke reden dan ook (tijdelijk) beperkt bent.

Ik kan niet alle lessen volgen maar wil wel examen doen. Wat nu?

Omdat het oefenen van de vaardigheden een zeer belangrijk onderdeel is van de studie, kan alleen bij uitzondering afgeweken worden van het aantal lesdagen. Dit gaat uiteraard in overleg met de docenten en na schriftelijke toestemming. Om te slagen dien je 80 procent van de lessen gevolgd te hebben. Inhalen bij een andere groep is niet mogelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Academie voor Leefstijl en Gezondheid