FAQ - Academie voor Leefstijl en Gezondheid

FAQ

FAQ STAP

Kan ik bij jullie ook terecht met het STAP-budget?

In 2021 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om bij CPION-geregistreerde opleidingen versneld toe te laten tot het STAP-scholingsregister.

Op basis van deze toelating kunnen deelnemers aan opleidingen van AVLEG in aanmerking komen voor maximaal € 1.000,- STAP-subsidie per jaar.

Hoe kom ik in aanmerking voor het STAP-budget?

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer>>

Downloaden subsidieregeling:

Stap+budget

Welke trainingen of opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-budget?

Alle trainingen en opleidingen van de Academie voor leefstijl en gezondheid komen in aanmerking voor STAP. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd bellen of mailen

Wanneer mag ik weer opnieuw het STAP-budget aanvragen?

De toezegging is per kalenderjaar. Als je bijvoorbeeld 1 november 2022 het STAP krijgt toegekend dan mag je 28 februari 2023 opnieuw aanvragen. De scholing van de eerste aanvraag hoeft ook niet te worden afgerond.

Wat gebeurt er met mijn STAP-budget als de training/opleiding wordt verschoven?

Een scholing mag worden verschoven tot maximaal 6 maanden na  afloop van de aanvraag periode.
Voorbeeld: iemand vraagt STAP aan per 1-11-22. Deze aanvraagperiode loopt tot 1-1-20-23. Dan moet de scholing starten voor 1-7-2023

Heeft het wel zin om het STAP-budget aan te vragen?

Het heeft zeker zin om het STAP-budget aan te vragen! Na enkele aanvraagronde blijkt 2/3 van de studenten het STAP toegekend te krijgen.

We raden je wel aan om het goed voor te bereiden. Zorg dat je met het aanmeldformulier* wat je van ons ontvangen hebt, voor 10:00 ingelogd klaar zit om de aanvraag te doen. Ben je later, dan is het veelal te laat.

 

*Meld je aan voor je training of opleiding van je voorkeur. Dan ontvang je van ons een aanmeldformulier met de gegevens om in te loggen bij UWV om het STAP-budget aan te vragen. Er zijn vast data om het STAP aan te vragen.

FAQ

Ik heb volgens mij niet de juiste vooropleiding. Wat kan ik doen?

Inmiddels zijn vele studenten succesvol afgestudeerd zonder juiste vooropleiding maar wel met grote affiniteit met het onderwerp. Zoals HR-managers, maatschappelijk werkers en bijvoorbeeld docenten. Maar er zijn ook mensen met een commerciele achtergrond uitstekende leefstijlcoaches geworden. Onze eis is dat je minimaal een bachelor hebt (afgeronde HBO-opleiding). Uiteraard ben je dan met een WO-diploma ook van harte welkom.

Ik heb geen HBO-opleiding. Wat nu?

Je hebt een afgeronde hbo-, wo-, of bachelor-opleiding nodig; het maakt niet uit wat voor opleiding. Een post-hbo-opleiding of werkervaring op hbo-niveau zijn niet voldoende. Deze eis wordt gesteld door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) voor opname in hun register en door de zorgverzekeraars voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Ik weet niet zeker of ik een HBO-opleiding heb of niet...

Wie zich wil aanmelden bij de beroepsvereniging BLCN op basis van een diploma van een geaccrediteerde opleiding, moet een officieel hbo- of wo-diploma kunnen tonen (willekeurige opleidingsrichting).

We merken dat er regelmatig verwarring is op dit gebied en dat er mensen in de veronderstelling zijn dat ze een officieel erkend hbo-diploma hebben, terwijl ze een diploma hebben van een opleiding op hbo-werk- en denkniveau. Helaas zijn dat 2 verschillende dingen.

Hoe herken je een officieel erkend hbo-diploma? 

  • op het diploma of getuigschrift staat: “Hoger Beroepsonderwijs” of een afkorting daarvan vermeld.
  • op het diploma staat vaak een verwijzing naar: “op grond van de in de artikelen 7.10 tot en met 7.14 en 16.10 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek”

Noot: het artikelnummer kan verschillen. We merken dat het artikel in het Wetboek in de loop der jaren verschillende malen is veranderd van artikelnummer.

Twijfel je of jouw diploma officieel erkend is? Neem dan contact op met het opleidingsinstituut van het betreffende diploma met de vraag of deze opleiding officieel erkend is op hbo-niveau.

Kom ik met mijn CV in aanmerking voor vrijstelling?

We gaan er juist vanuit dat er in de groep studenten zijn met veel kennis van een leefstijlcompetentie zoals bewegen of stress. Ook zullen er studenten zijn die veel ervaring hebben met coachen of werken met groepen. Omdat de onderdelen voeding, bewegen, coachen en de andere leefstijlcompetenties volledig geïntegreerd zijn, zal aanwezige kennis van studenten in de groep elkaar stimuleren en inspireren waardoor de opleiding door de groep naar een hoger plan wordt getrokken.

Alleen voor fysiotherapeuten is er een verkorte opleiding. Deze verkorte opleiding is speciaal afgestemd op de aanwezige kennis en competenties.

Is er een beroepsvereniging of kwaliteitsregister?

De leefstijlcoaches hebben hun eigen beroepsvereniging, de BLCN. Na het volgen van onze opleiding kun je je hier laten registreren. Tenminste, als je ook minimaal een afgeronde HBO-opleiding hebt. Met diploma en een lidmaatschap van de BLCN kun je vergoed worden bij het uitvoeren van een GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) vanuit de basisverzekering.

Hoe zit het met de accreditatie en accreditatiepunten?

Bij diverse beroepsverenigingen krijg je studiepunten wanneer je onze opleiding volgt. Dit geldt bijvoorbeeld voor dietisten, oefentherapeuten, gewichtsconsulenten en verpleegkundigen.

Dietisten: Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici heeft de Academie voor Leefstijl en Gezondheid geaccrediteerd voor dietisten (NVD-scholing). Dietisten ontvangen 311 studiepunten die automatisch worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van de in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerde deelnemers.

Fysiotherapeuten krijgen van KNGF en Keurmerk 36 studiepunten voor het volgen van de opleiding. Daarnaast is de opleiding erkend door beide beroepsvereniging zodat een aantekening leefstijlcoach kan worden bijgeschreven in het register.

Oefentherapeuten: Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici heeft de Academie voor Leefstijl en Gezondheid geaccrediteerd voor oefentherapeuten (VVOCM - Scholing). Oefentherapeuten ontvangen 311 studiepunten die automatisch worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van de in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerde deelnemers.

Artsen: de opleiding leefstijlcoaching voor artsen is geaccrediteerd.
De accrediterende vereniging(en) zijn KNMG-GAIA en Vereniging: AccreditatieBureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1). Het ABC1 accrediteert deze opleiding met 40 punten (maximum per jaar). (Deelnemende specialisten krijgen zo via de 25%-regeling hun uren.)

De opleiding tot leefstijlcoach is geaccrediteerd voor gewichtsconsulenten. De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) oordeelt: “De opleiding voldoet aan de eisen die de BGN stelt aan een opleiding op het gebied van coachingsvaardigheden/gesprekstechnieken. Voor BGN-leden betekent dit dat zij na het inleveren van een kopie van het certificaat/diploma vrijstelling ontvangen voor deze vaardigheden/technieken.

Voor praktijkondersteuners van huisartsen (POH) is van belang dat de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) de opleiding tot leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid heeft geaccrediteerd en deze waardeert met 12 studiepunten.

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten krijgen van het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals en Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 96 punten.

Alleen een volledige HBO opleiding van 4 jaar die opleidt tot bachelor kan door de NVAO worden geaccrediteerd waarbij gekeken wordt naar het aantal ECTS studiepunten. Omdat onze opleiding geen complete bachelor opleiding is kunnen wij dus niet met accreditatiepunten werken. Aangezien 1 ECTS punt gelijk staat aan 28 studie-uren kunnen we wel een indicatie geven van het aantal studiepunten om daarmee de zwaarte van de opleiding aan te geven. Meer kan niet.

Is de opleiding geaccrediteerd?

Onze opleiding is een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach. De BLCN is de instantie die de accreditatie verstrekt. Dat betekent dat je met minimaal een afgeronde HBO-opleiding en ons diploma vergoed wordt vanuit de basisverzekering wanneer je een goedgekeurde GLI uitvoert zoals CooL.

Op 21 december 2011 heeft het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (PION) de opleiding tot leefstijlcoach officiëel erkend als post-hbo-opleiding. Dat betekent bijvoorbeeld dat de studenten aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid een officiëel getuigschrift krijgen van het PION na het beëindigen van de opleiding met een voldoende.

Ik ben geen fanatieke sporter. Is de opleiding dan wel wat voor mij?

Affiniteit met sport en een actieve leefstijl is een voorwaarde. Wanneer je nu niet of nauwelijks sport, hopen wij je te inspireren tot meer activiteit in je dagelijkse leefstijl. Wij als docenten vinden dat je zelf ook een voorbeeld moet zijn van wat je uitdraagt als leefstijlcoach. We helpen je uiteraard met een goede opbouw maar gaan er vanuit dat je na enkele maanden op zijn minst een redelijke conditie moet hebben!

Uiteraard ben je ook van harte welkom wanneer je om welke reden dan ook (tijdelijk) beperkt bent.

Ik kan niet alle lessen volgen maar wil wel examen doen. Wat nu?

Omdat het oefenen van de vaardigheden een zeer belangrijk onderdeel is van de studie, kan alleen bij uitzondering afgeweken worden van het aantal lesdagen. Dit gaat uiteraard in overleg met de docenten en na schriftelijke toestemming. Om te slagen dien je 80 procent van de lessen gevolgd te hebben. Inhalen bij een andere groep is niet mogelijk.

Worden consulten bij een leefstijlcoach vergoed door de zorgverzekering?

Ja, onder bepaalde voorwaarden:

  1. Om vergoed te worden vanuit de basisverzekering dien je als leefstijlcoach te zijn geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Je kunt je daar registreren als je een hbo-, wo- of bachelor-opleiding hebt voltooid én een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach, zoals de Academie voor Leefstijl en Gezondheid.
  2. De vergoeding vanuit de basisverzekering geldt alleen voor de uitvoering van een gecombineerde leefstijlinterventie bij mensen met een indicatie, zoals mensen met obesitas, overgewicht of ziekterisico. Een voorbeeld van een gecombineerde leefstijlinterventie is CooL.

Voor meer informatie over gecombineerde leefstijlinterventies, accreditaties en vergoedingen verwijzen we naar www.leefstijlinterventies.nl en www.blcn.nl.

Wat kenmerkt de opleiding tot leefstijlcoach van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid in vergelijking met andere geaccrediteerde opleidingen?

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid stond aan de basis van ontwikkeling van het beroep leefstijlcoach en leidt al sinds 2011 mensen op. We besteden in onze opleiding veel aandacht aan coaching, we hebben heel ervaren docenten die zelf in de praktijk werkzaam zijn en we leiden je ook op in het werken met groepen.

Wil je precies weten waarin de AVLEG zich onderscheidt, dan kun je bellen voor een persoonlijke toelichting of langskomen op een van onze lesdagen om de sfeer te proeven en met docenten en studenten te praten. Zie hiervoor de details op de contactpagina of bekijk de volgende vraag.

Kan ik nader kennismaken met de Academie voor Leefstijl en Gezondheid op een open dag?

Open dagen organiseren we niet, omdat we daar niet zo in geloven. Wel organiseren wij online introductiebijeenkomsten. Doe mee om te kijken of de opleiding tot leefstijlcoach iets voor je is. Yneke Kootstra en Marjan Hulshof vertellen je meer over de opleiding en je kunt al je vragen stellen. En we gaan al oefenen met gesprekstechnieken die je direct de volgende dag kunt toepassen. Verder ontmoet je andere geïnteresseerden en ontmoet je wellicht toekomstige studiegenoten. Kijk in de winkel om te zien welke introductiebijeenkomsten al gepland staan.  https://avleg.nl/winkel/

Wat kost de opleiding tot leefstijlcoach?

De investering voor de opleiding bedraagt 4.380,00 euro. De opleiding is vrijgesteld van BTW. Je kunt de opleidingskosten desgewenst in 10 termijnen van 481,80 euro voldoen (dan is het dus duurder). Daarnaast zijn er kosten voor de examens, materialen en literatuur. De opleiding bestaat uit drie modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. De examenkosten zijn 150,00 euro voor module 1 en 2, inclusief eventuele herkansing. De kosten voor het eindexamen na module 3 bedragen 195,00 euro. De herkansing van het eindexamen kost ook 195,00 euro. Wanneer je maar één onderdeel hoeft te herkansen, zijn de kosten 125,00 euro.

De kosten voor de verkorte opleiding voor fysiotherapeuten bedraagt 3.385,00 euro (deze is ook vrijgesteld van BTW). De opleiding kan desgewenst in 8 termijnen van Euro 445,00 voldaan worden. De examenkosten zijn hier hetzelfde als bij de gewone opleiding.

Waar kun je na je opleiding tot leefstijlcoach aan het werk?

Dat is heel divers. Je de opleiding zien als een verdieping van je huidige werk, bijvoorbeeld als je als fysiotherapeut, diëtist of verpleegkundige werkzaam bent. Verder kun je als zelfstandig leefstijlcoach aan de slag. Maar je kunt je ook aansluiten bij een zorggroep of binnen bedrijven trainingen gaan geven. In de opleiding besteden we in de derde module aandacht aan het werkveld van de leefstijlcoach. We gaan je dan helpen met het vormgeven van je toekomst als leefstijlcoach.

Wat is de studiebelasting van de opleiding tot leefstijlcoach?

De opleiding tot leefstijlcoach omvat 16 trainingsdagen in een periode van 15 maanden, en daarnaast 8 tot 10 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van opdrachten. De studiebelasting bedraagt 96 uur klassikaal onderwijs en ruim 400 uur zelfstudie, wat de totale studiebelasting brengt op 500 uur.

De verkorte opleiding voor fysiotherapeuten bestaan uit 12 groepsbijeenkomsten met in totaal 72 contacturen. De studiebelasting bedraagt daarnaast gemiddeld 8-10 uur per week aan zelfstudie en/of het uitwerken van opdrachten. Dit komt neer op gemiddeld 200-250 uren zelfstudie.

Kun ik alvast de voor de opleiding noodzakelijke literatuur aanschaffen, ook al ben ik nog niet begonnen?

Dat kan. Maar we raden het af, omdat er wijzigingen kunnen zijn in de benodigde literatuur.

Wat je wel kunt doen is Hét Handboek voor de leefstijlcoach alvast aanschaffen. Dat blijft op de literatuurlijst!

Kan ik ook een oude druk of tweedehands boek van de literatuurlijst aanschaffen?

Ja dat kan. Soms is het dan even zoeken welk hoofdstuk je moet bestuderen. Maar we raden het niet af.

Kun je ook terecht voor nascholing bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid?

Ja, naast de opleiding tot leefstijlcoach bieden we diverse trainingen. Bijvoorbeeld de CooL-training en de training ‘Schrijven over leefstijl’.

Geven jullie ook les op zaterdag?

Lees dit bericht voor het antwoord wat je misschien verrast: https://avleg.nl/nieuws/geen-les-op-zaterdag/

 

 

 

 

 

 

 

 

Academie voor Leefstijl en Gezondheid