CooL-training

CooL-training

CooL Coaching op Leefstijl GLITraining CooL

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid is de enige opleiding die een COOL-training voor leefstijlcoaches aanbiedt.

Het CooL-programma is een van de drie erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies die vergoed worden vanuit de basisverzekering.
Binnen die drie GLI's is CooL de enige GLI die uitgevoerd wordt door één persoon: de leefstijlcoach, die naast aandacht voor bewegen, voeding en gedrag ook slaap, stress en ontspanning mee neemt. De invoering in de basisverzekering gebeurd nadat in een pilotonderzoek de GLI effectief is gebleken bij het verbeteren van de leefstijl. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van AVLEG-opgeleide leefstijlcoaches.
Doelstelling: deze onderwijsmodule bereidt leefstijlcoaches voor op het zelfstandig aanbieden en door ontwikkelen van het programma volgens het basisformat en de kwaliteitseisen zoals gesteld door de zorgverzekeraars en de Beroepsvereniging BLCN
Accreditatie Leefstijlcoaches
KABIZ - Leefstijlcoaches (BLCN) krijgen 14,5 punt.

Vragen over CooL? Kijk hier >>

Inschrijven

Nieuwe data: 16 september en 7 oktober 2020

Aanmelden>>

CooL-training Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Inhoud: De onderwijsmodule is opgezet rondom 3 aandachtsgebieden:

 • Het bedrijfsmatige proces rondom het opzetten van een leefstijlprogramma
 • De inrichting van de administratieve processen
 • De inhoudelijke invulling van het leefstijlprogramma met alle bijbehorende materialen met aandacht voor bijzondere kenmerken van de CooL doelgroep

Deze aandachtsgebieden komen gedurende de twee opleidingsdagen aan bod middels uitleg en casuïstiek. De invulling van beide dagen ziet er als volgt uit:

Dag 1: opstarten van het leefstijlcoachingsprogramma in je regio

Tijdens de eerste trainingsdag wordt de volgende theorie behandeld:

 • Inclusiecriteria, doelstellingen en motivatie van de cliënt,
 • Globale inhoud van de acht groepssessies,
 • Administratieve verplichtingen rondom de cliënt: het intakeformulier en het zorgplan,
 • De leefstijlketen in de regio: partners, concurrenten en potentiële cliënten.

Daarnaast gaan we praktisch aan de slag met de motivatie check bij de cliënt, de PR van je eigen project en gaan we aan de hand van een casus een verdienmodel uitwerken.

Dag 2: Het CooL basis- en boosterprogramma plannen en uitvoeren

Tijdens de tweede trainingsdag behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Planning van de groepssessies
 • Ervaringen m.b.t. specifieke kenmerken van de CooL cliënten (niveauverschillen, beperkingen, lage SES, etcetera).

En is er veel tijd ingeruimd voor praktische oefening waarbij diverse casussen ingebracht worden rondom de aanmelding en de planning van de sessies.

We eindigen met een middag waarin de leefstijlcoaches hun eigen (voorbereide) groepssessie deels in praktijk brengen waarbij de trainers onverwachte elementen inbrengen.

Voordelen op een rijtje:

 • Na het volgen van deze module ben je voorbereid op het verzorgen van de gecombineerde leefstijlinterventie in de zorgsetting, wat je vele dagdelen uitzoek- en ontwikkeltijd bespaart;
 • Je krijgt de volledige beschikking over de materialen die in de pilot ontwikkeld en geïmplementeerd zijn. Je mag deze zelf aanpassen en blijven gebruiken;
 • Je maakt gebruik van de ervaring en kennis van je docenten, die zelf gegarandeerd minimaal twee jaar ervaring hebben met de opzet en de uitvoering van het CooL programma en die uitstekend kunnen overbrengen. Dat zorgt ervoor dat je met minder hindernissen en meer plezier en succes je eigen programma kan starten.

Praktisch:

 • De training wordt vanaf juni 2020 online gegeven.
 • Doelgroep: leefstijlcoaches (in opleiding) die een leefstijlprogramma volgens het CooL-protocol willen aanbieden.
 • Vragen over verschil Startinstructie CooL en deze training >>
 • Maximale groepsgrootte 25 personen.
 • 2 online-trainingsdagen van 10.00 tot 16.00 (2-4 weken tussen de twee sessies).
 • Naast beide trainingsdagen maakt ook thuisstudie deel uit van de onderwijsmodule. De totale belasting van de aanvullende thuisstudie bedraagt ongeveer8 uur.
 • Cursusgeld per deelnemer € 385 ,BTW vrijgesteld

Docenten

Nicole Philippens: "Het was wel erg zoeken in het begin. Hoe pak je zo’n project aan? Met wie ga je om tafel en waar begin je?
Als ik toen had geweten, wat ik nu wist dan was het een stuk soepeler gegaan. Uiteindelijk ben ik trots op het resultaat als CooL coaches: we bieden met het CooL programma een mooie toevoeging aan het bestaande portfolio van de huisartsen. En als ik dan de deelnemers zie groeien tijdens hun persoonlijke traject, dan ben ik blij dat we hen daarin een zetje in de goede richting hebben kunnen geven!"

 

Ester Janssen: "Het maakt me trots om helemaal vanaf het begin betrokken te zijn bij dit innovatieve programma. In het begin lagen er enkel de kaders, daarbinnen hebben we met een hele groep betrokken mensen het CooL programma opgezet zoals het er nu ligt. En iedere groep opnieuw ervaar ik hoe stimulerend het is als mensen hun leefstijl kunnen veranderen, zelfs als ze weinig zelfvertrouwen hebben op dat gebied. Hoe gaaf is het dat jij als leefstijlcoach mee mag werken aan deze blijvende gedragsverandering?"

 

Inschrijven

Tijden:

10:00 - 16:00

Aanmelden 16 september en 7 oktober 2020>>

Tijden:

10:00 - 16:00

Locatie:

Online

Academie voor Leefstijl en Gezondheid