Competenties - Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Competenties

Competenties van een leefstijlcoach

Wanneer je de opleiding tot leefstijlcoach hebt afgerond, dan heb je naast kennis van alle aspecten van de hele leefstijl ook de vaardigheden om in een gesprek een ander (coachee) te motiveren tot gezonder gedrag. Dat betekent dat je je kennis om kunt zetten in praktische vaardigheden die je in kunt zetten als dat nodig is.

Denk aan een gereedschapskist waarin je een hele verzameling tools hebt om op het juiste moment in te zetten. Soms heb je een hamer nodig, soms een schroefmachine. Maar behalve inzicht in het juiste moment inzetten van die tools heb je ook de vaardigheid om die hamer of schroefmachine goed te gebruiken.

 • Je hebt kennis van bijvoorbeeld voeding, beweging, slaap, stress, bioritme, leefstijlgerelateerde aandoeningen en gedragsverandering;
 • Je hebt de vaardigheid om een coachee te begeleiden en motiveren naar een duurzame gedragsverandering. Je kent diverse gedragsveranderingstechnieken en interventietechnieken en weet ze op het juiste moment in te zetten.
 • Je kunt individueel coachen maar hebt ook de kennis en vaardigheid om groepen te coachen. Je kunt workshops ontwikkelen en het proces begeleiden in een groep.

Centraal binnen de leefstijlcoaching staat het vergroten van bewustwording, kennis, vaardigheden en inzicht bij je coachees. Je coacht de coachee naar meer eigen regie door de ander successen te laten ervaren.

De competenties op een rij
Binnen de opleiding werk je aan veel vaardigheden en competenties. Dit doen we zoveel mogelijk geïntegreerd, zodat je binnen een opdracht werkt aan diverse competenties binnen de drie belangrijke pijlers coaching, beweging en voeding.

Competenties m.b.t. coaching

 • Je kan goede en langdurige relaties ontwikkelen
 • Je kan in een gesprek de vraag achter de vraag achterhalen
 • Je kan een intakegesprek houden en om van daaruit een doel te stellen en vervolgafspraken
 • Je kan met SMART-doelen werken en omgaan met onrealistische doelen of verwachtingen
 • Je gebruikt het GROW model voor de structuur van het gesprek
 • Je weet hoe je evalueert met je coachee en/of de groep
 • Je houdt tijdens het coachen voor ogen dat het belangrijkste is dat de coachee in zichzelf gelooft, zijn eigen keuzes maakt en dat hij daarin succesvol is

Coachings- en gespreksvaardigheden

 • Je past communicatievaardigheden toe als: actief en empathisch luisteren, observeren, open vragen stellen, doorvragen, confronteren, samenvatten en spiegelen
 • Je kan samen met de coachee zogenaamde ‘verleidings-cues’ opsporen en neutraliseren en zelfcontrolestrategieën ontwikkelen
 • Je kan motiveren, stimuleren, verleiden en uitdagen
 • Je durft het openlijk oneens te zijn met iemand
 • Je kan in het gesprek trechteren van complex naar eenvoudig
 • Je herkent weerstand en emoties en kan deze adequaat hanteren en transformeren
 • Je kunt pijnlijke zaken benoemen en begrijpen
 • Je spoort samen met coachee belemmerende overtuigingen op
 • Je kunt verschillende probleemoplossende strategieën hanteren door het vergroten van de vaardigheden om met moeilijke situaties om te gaan
 • Je kunt de kern van mindfulness uitleggen en eenvoudige technieken uitvoeren samen met de coachee, zoals een ademhalingsoefening
 • Je kunt verschillende dramawerkvormen toepassen bij individuele vragen

Voor de groep

 • Je kunt interactieve leefstijlworkshops en groepsprogramma’s ontwerpen en geven
 • Je kunt de groep begeleiden en daarnaast interveniëren op inhoud- en procesniveau.

Zelfreflectie

 • Je weet wanneer je moet doorverwijzen en je kunt dit bespreekbaar maken wanneer doorverwijzing van de deelnemer naar een zorgverlener aan de orde is
 • Je herkent weerstand bij zichzelf, onmacht, projectie, emotie, twijfel etc. en je kunt jezelf dan herpakken.
 • Je kunt jezelf succesvol coachen.

Algemene competenties – fysiologie en pathofysiologie

 • Je kent de fysiologie van het spijsverteringskanaal en de invloed van leefstijl op de werking ervan
 • Je kent de fysiologie van afvallen en aankomen en je weet hoe de verschillende leefstijlaspecten invloed hebben op gewichtsreductie en -toename.
 • Je kent de pathofysiologie van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en kanker
 • Je kent de effecten van leefstijlgerelateerde ziekten op de leefstijl en vice versa
 • Je hebt kennis van de ruststofwisseling en weet in te schatten hoe het activiteitenpatroon invloed heeft op de energiestofwisseling

Competenties - voeding

 • Je hebt kennis van verschillende eetpatronen, richtlijnen en aanbevelingen
 • Je hebt kennis van voedingsleer en warenkennis.
 • Je kan tools inzetten, zoals het eetdagboek, om coachees zich bewust te laten worden van eigen gedrag en emoties
 • Je kan externe en emotionele triggers herkennen in eetgedrag
 • Je kunt het eetdagboek inzetten als bewustwordingstool en het bespreken
 • Je kunt samen met je coachee komen tot relevante verbeterpunten in het eetpatroon en deze omzetten in acties
 • Je herkent diverse voedingspatronen en je kunt de aandachtspunten daarvan benoemen
 • Je herkent de invloed van de omgeving op eetgedrag
 • Je kent de verschillende behoeftes per leeftijdsfase en activiteitenpatroon
 • Je weet welke invloed voeding heeft bij leefstijlgerelateerde aandoeningen
 • Je weet wat de uitdagingen zijn voor mensen met een klein budget en kunt samen kijken wat wel kan
 • Je kent de rol van voeding op vruchtbaarheid, zwangerschap en na de bevalling voor moeder en kind
 • Je kan door middel van de juiste vragen achterhalen of er sprake is van een verslaving. Weet, indien nodig, door te verwijzen
 • Je kent verschillende bronnen van voedselinformatie en voedingsvoorlichting en kan de voor- en nadelen benoemen van deze bronnen
 • Je kunt een eigen mening/visie vormen t.a.v. voedselinformatie en voedingsvoorlichting;

Competenties m.b.t. bewegen

 • Je kent diverse fittesten (conditie, lenigheid, kracht, lichaamsbouw) en je kunt ze interpreteren
 • Je kan samen met de coachee de beweegdoelen en beweegredenen benoemen
 • Je kunt afstemmen op de coachee door inzicht in de beweegidentiteit
 • Je hebt inzicht in de belastbaarheid van de coachee en de consequenties
 • Je kunt samen met je coachee beweegacties opstellen in lijn met de richtlijnen
 • Je hebt kennis van beweging in relatie tot diverse doelgroepen: kinderen, pubers, werknemers, ouderen;
 • Je hebt kennis over bewegen in relatie tot lichamelijke beperkingen, ziekten en aandoeningen
 • Je weet hoe omgevingsfactoren die invloed hebben op beweeggedrag
 • Je hebt kennis over culturele verschillen en de invloed hiervan op beweeggedrag
 • Je kan groepen begeleiden in de vorm van een workshop gericht op gezond bewegen
 • Je kan groepsvormen toepassen in verschillende settings (fitnesscentrum, buitensport etc.).

Competenties - andere leefstijlfactoren

 • Je weet hoe bioritme invloed heeft op de leefstijl
 • Je weet hoe de lengte en kwaliteit van slaap invloed heeft op de andere leefstijlfactoren maar ook welke acties en tips slaapgedrag kunnen verbeteren
 • Je weet hoe de verschillende leefstijlfactoren afhankelijk van elkaar zijn en op elkaar ingrijpen. Voorbeeld: een tekort aan slaap heeft fysiologische effecten maar beïnvloedt ook motivatie en stressniveau
 • Je weet hoe stress de gezondheid beinvloedt en op welke manier eraan stress gewerkt kan worden door acties t.a.v. leefstijl die je samen met je coachee maakt

Meteen professioneel aan de slag

De docenten hebben ruime ervaring in het werkveld. Dat maakt dat we samen met jou kennis kunnen omzetten in vaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Dit gebeurt met name in de lessen waarin je hiermee oefent. Om direct na je examen als leefstijlcoach aan de slag te gaan, werk je al tijdens de opleiding aan je eigen toekomstplan: een businessplan of product. Na je opleiding kun je bij ons terecht voor trainingen en themamiddagen over bewezen interventies en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leefstijl en gezondheid. Zo blijf je je ontwikkelen.

Meld je meteen aan

Academie voor Leefstijl en Gezondheid