Competenties kinderleefstijlcoach - Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Competenties kinderleefstijlcoach

Competenties kinderleefstijlcoach

competenties kinderleefstijlcoachDit is een globale opgave. We zijn druk bezig om de training verder aan te passen aan de laatste inzichten waarbij we als basis hanteren dat een kinderleefstijlcoach náást de ouders staat bij jonge kinderen en hen handvatten reikt en een spin is in het web van andere zorgprofessionals rond dit systeem. Bij een oudere doelgroep worden de kinderen zelf meer gecoacht.

Competenties:
Algemeen
Bewust maken ouders van eigen eet- en leefpatroon en dat van hun kinderen
Achterhalen oorzaken ongezonde patronen binnen het gezin
Kennis van groeitabellen, BMI- waarden en vetpercentages voor kinderen en de beperkingen van BMI en vet%
Herkennen van overgewicht
Kennis van contra-indicaties en kunnen signaleren van contra-indicaties
Kennis en toepassing van volgende voedingsthema’s:
Energiebehoefte en voedingspatroon kinderen volgens richtlijnen gezondheidsraad.
Huidige tendensen in eetpatronen kinderen
Kennen van de belangrijkste interventies op leefstijl bij kinderen
Aanpak eetproblemen/niet lusten
Aandachtspunten eetpatroon bij kinderen
Tips kunnen geven bij trakteren/snoepen/snacken
Coachen van gezinnen/Positief opvoeden
Kunnen toepassen van ‘Opvoedpraktijken’ (specifiek voor voeding en beweging, zoals Overed en Covered )

Algemene opvoeding – strategieën bij gewenst en ongewenst gedrag
Benadrukken voorbeeldgedrag ouders
Tools kennen en kunnen toepassen om communicatie ouder kind te verbeteren.
Bespreekbaar kunnen maken overgewicht kind met ouders
Kunnen omgaan met weerstand van ouders
Behalve het in kaart kunnen brengen van het systeem: gezin + opa’s en oma’s, ook de sociale context zoals school en vriendjes maar ook internet en tv.
Het herkennen van een kind dat gepest wordt en er actie op ondernemen.

Thema’s Bewegen
Fysiologie kinderen – tijdens sport en inspanning
Kennis van sporten met kinderen: wat doe je wel en wat doe je niet.
Speciale aandachtspunten – warmtebelasting, groei en training
Bewegen en het belang voor cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling
Spel (bewegingsspel, constructiespel en fantasiespel) voor kinderen en gezin.
Ontwikkeling van spel
Bewegen en de omgeving (in het groen)
Voorbeeldgedrag ouders t.a.v. activiteitenpatroon.
Samen bewegen – gezinsactiviteiten – Fit Families
www.health.gov

Wat wel/wat niet Feiten en fabels over bewegen (b.v. belasting van kinderen)

Aandachtspunten bij obesitas/motoriek
Voorbeeld: MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it) aanpak
www.mendcentral.org

Academie voor Leefstijl en Gezondheid