Opbouw training Coachen voor verpleegkundigen - Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Opbouw training Coachen voor verpleegkundigen

Opbouw training 'Coachen voor verpleegkundigen'

Inhoud en opbouw training
De training telt 8 lesdagen van 4 uur. Belangrijke onderdelen van de training zijn het opstellen van een persoonlijk plan en het bijhouden van een journaal. Het journaal of logboek loopt als een rode draad door de training heen.

 

Persoonlijk plan
Voorafgaand aan de eerste lesdag stel je je persoonlijk plan op. Hierin beschrijf je aan de hand van een doelstellende vragenlijst over welke coachcompetenties je beschikt en welke je wilt ontwikkelen. Je beschrijft waar jij goed in bent. Want zelfkracht en inspiratie geven dynamiek aan (coachings)gesprekken. Ook beschrijf je je schaduwzijde: hoe meer grip je daarop hebt, des te beter je coacht. Daarvoor ga je op zoek naar je onzekerheden. Die kunnen je kwaliteiten namelijk overschaduwen. Wat zit er achter die onzekerheid? Welke patronen zijn te herkennen?

Het persoonlijk plan bespreek je voorafgaand aan de module met een collega en eventueel een leidinggevende. Je vraagt daarbij om feedback. Tijdens de eerste lesdag wordt het persoonlijk plan behandeld en maakt iedereen zijn of haar coachingsdoelen concreet met SMARTIE-afspraken.

 

Journaal
Om reflectie, feedback en het leren te bevorderen, wordt een journaal gebruikt. Het journaal is een soort logboek. Hierin staan je persoonlijke opdrachten en acties uitgewerkt en houd je je resultaten bij. De Academie voor Leefstijl en Gezondheid maakt het journaal voor deze module op maat. Het journaal begint met het hierboven genoemde persoonlijk plan en daarna worden er tijdens, na en ter voorbereiding op de volgende trainingsdag (reflectie)vragen gesteld.

Kortom, met dit journaal kun je je aantekeningen, reflecties, inzichten en de feedback die je ontvangt gestructureerd bijhouden. Zo kun je je eigen ontwikkelingen en resultaten monitoren. Het journaal is een vast onderdeel van de module. Voor en na de lesdag reflecteer je en blik je vooruit.

 

De acht lesdagen

Lesdag 1. Wat is de kern van coachen?

Competenties: coachen, gespreksvaardigheden, luisteren en zelfontwikkeling

 

Na dag 1 heb je:

 • kennis en inzicht in de voordelen van coachen, en in het GROW-model (een coachings- model dat bij de coachee zelfverantwoordelijkheid stimuleert)
 • inzicht in de verschillen tussen adviseren, instrueren en coachen
 • een persoonlijk plan gemaakt
 • vanuit het persoonlijk plan twee doelen omgezet in SMARTIE-acties
 • leren werken met het journaal en het ingevuld
 • geoefend met gespreksvaardigheden als luisteren, doorvragen en samenvatten, met open en aansluitende vragen stellen, met feedback geven en ontvangen

 

Lesdag 2. Wat is de kern van succesvol coachen?

Competenties: resultaatgericht coachen, de juiste vragen stellen en succesvolle afspraken maken

 

Na dag 2 heb je:

 • kennis en inzicht in de 2e,3e en 4e fase van het GROW-model
 • kennis en inzicht in het SMARTIE-model en weet hoe je hoe je de kans erg groot maakt dat het lukt en succesvol wordt
 • geoefend met het GROW-model met een coachee
 • de coachingsdoelen voor de intake met je coachee omgezet in 2 SMARTIE-acties
 • feedback ontvangen op gespreksvaardigheden als luisteren, doorvragen en samenvatten, open en aansluitende vragen stellen en het toepassen van het GROW-model
 • geoefend met het toepassen van de wondervraag (een coachtechniek)
 • inzicht in de reddersdriehoek
 • je journaal bijgewerkt

 

Lesdag 3. De essentie van reflecteren voor de coach en de coachee

Competenties: coachen, reflectievragen, doorvragen (op resultaten en effecten), zelfontwikkeling, zelfkracht en open mind

 

Na dag 3 heb je:

 • kennis en inzicht in het STARRT-model en dit toegepast (het STARRT-model stimuleert reflectie en verhoogt de leeropbrengst)
 • zicht op de waarde van feedforward in coaching
 • feedback ontvangen op het toepassen van het STARRT-model
 • kennis en inzicht in de innerlijke houding van de coach (denk hierbij aan niet-oordelen, een open mind, mildheid, vertrouwen gevend, vriendelijk, uitnodigend)
 • ervaring opgedaan met het beoefenen van een ‘mindfulle’ mind, hierop gereflecteerd en notities gemaakt in je journaal
 • je journaal bijgewerkt

 

Lesdag 4. De ‘mindfulle’ coach en herhaling van de coachingscyclus

Competenties: coachen, zelfverantwoordelijkheid, zelfregie en open mind, empathie, confronteren

 

Na dag 4 heb je:

 • kennis en inzicht in het belang van een open mind. Je kent de nadelen van oordelen, denken voor de ander, het doen van aannames, et cetera
 • geoefend met niet-oordelen, een open mind en geïnteresseerd blijven, en confronteren
 • kennis en inzicht in de vier logische fasen van GROW, waardoor je tot goede gesprekken komt en de vraag achter de vraag kan opsporen
 • opnieuw feedback ontvangen op het toepassen van het GROW-model; zicht gekregen op je eigen stijl, kracht en blinde vlekken
 • je persoonlijke leerdoelen aangescherpt en het journaal bijgewerkt

 

Lesdag 5. Intervisie: ken je zelf!

Competenties: zelfontwikkeling, gesprekstechnieken als open aansluitende vragen stellen, de-vraag-achter-de-vraag opsporen, analyseren, empathie, leren leren en steun geven

 

Na dag 5 heb je:

 • kennis en inzicht in het belang van een effectieve en gestructureerde manier van werken bij intervisie
 • kennis van de voordelen van intervisie voor je eigen ontwikkeling
 • geoefend met collegiale consultatie
 • kennis en inzicht in de fases van intervisie
 • inzicht in de winst van intervisie
 • je persoonlijke leerdoelen aangescherpt en het journaal bijgewerkt

 

Lesdag 6. Voorbereiden op de praktijktoets

Competenties: coaching, steun geven en zelfontwikkeling

 

Na dag 6 heb je:

 • een oefentoets gedaan in coachen, met de trainer in de rol van coachee
 • feedback gehad op alle essentiële coachingscompetenties waarop je straks wordt beoordeeld
 • inzicht in wat je nog te oefenen hebt met je coachees voor de echte eindtoets
 • kennis en inzicht in de methode van de implementatie-intentie
 • de methodiek van de implementatie-intentie toegepast in een coachingssessie en daarop feedback gekregen
 • je persoonlijke leerdoelen aangescherpt en het journaal bijgewerkt

 

Lesdag 7. Coachen op reactieve patronen

Competenties: coaching, zelfontwikkeling, mindfulness (schakelen tussen actie en reflectie)

 

Na dag 7 heb je:

 • inzicht in je eigen overlevingspatronen in het omgaan met (on)aangename situaties in de coaching
 • de vaardigheid om mindful te reageren op je eigen reacties en die van je coachee
 • inzicht in het verschil tussen reactief en proactief coachen
 • de vaardigheid om proactief te coachen
 • je persoonlijke leerdoelen aangescherpt en het journaal bijgewerkt

 

Lesdag 8. Intervisie op de coachingsvragen uit de groep

Competenties: coaching, steun geven (collegiale consultatie) en zelfontwikkeling

 

Na dag 8 heb je:

 • opnieuw kennis gemaakt met intervisie en je kunt daar nu zelfstandig mee verder
 • je coachingsvaardigheden verder ontwikkeld en geleerd met elkaar en van elkaar, door lastige situaties te bespreken, na te spelen en situaties te oefenen uit de eigen praktijk
 • opnieuw feedback gehad op je coachingscompetenties
 • inzicht in wat je nog te oefenen hebt met je coachees voor de echte eindtoets
 • je persoonlijke leerdoelen aangescherpt en het journaal bijgewerkt

 

[subpagina Uitgangspunten bij de training]

 

Uitgangspunten bij de training

Een belangrijke basis voor de training is het boek Succesvol Coachen van John Withmore. Hij schrijft daarin: “Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen en anderen helpen dat ook te doen; wij hebben niet alle antwoorden, maar we kunnen anderen wel helpen hun eigen antwoorden te vinden.”

Dit betekent dat bijna alle werkvormen die docent Marjan Hulshof gebruikt tijdens de training zijn gebaseerd op het versterken van zelfregie, vergroten van eigen verantwoordelijkheid en bewustzijn, en versterken en zichtbaar maken van de potenties (empowerment). Ze zijn geschikt voor verpleegkundigen om tijdens hun gesprekken te gebruiken.

Marjan Hulshof: “We werken in het hier en nu en straks; minder in het daar en toen. Bij coachen staan de mogelijkheden van de toekomst centraal, niet de fouten uit het verleden. Coachen gaat veel meer over hoe iets gebeurt dan wat er gebeurt. Coachen levert grotendeels resultaat op vanwege de ondersteunende relatie tussen de coach en de coachee en de middelen en manier van communiceren die daarbij worden gebruikt. De coachee leert de feiten en inzichten niet van de coach, maar vanuit zichzelf, gestimuleerd door de coach.”

Contact over de In-House training

  Naam *

  Tussenvoegsels

  Voorletters *

  Straat en huisnummer *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoon *

  Je email *

  Je vraag *

  captcha

  * = verplichte velden

  Academie voor Leefstijl en Gezondheid