1-daagse training Coaching op zingeving

1-daagse training Coaching op zingeving

Coachen op zingeving

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan hun leven. Het omvat alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook fundamentele en existentiële levensvragen.

Zinvragen dienen zich vaak aan als vanzelfsprekendheden op losse schroeven staan. Bij elke wens tot gedragsverandering of een hulpvraag, speelt zingeving dan ook vaak een rol. Mensen zoeken steun bij wat voor hen echt belangrijk is als ze op zoek zijn naar een nieuwe richting in hun leven.

Bijvoorbeeld een coachee die alle ballen in de lucht probeert te houden en tegen overspannenheid aan zit. Wat maakt dat iemand alle ballen in de lucht probeert te houden? Door de juiste vragen te stellen zou je erachter kunnen komen dat iemand bang is niet voldoende tijd te hebben in het leven. De levensvraag: 'Hoe lang heb ik?' en 'Wat wil ik in dit leven betekenen?' kan hieraan ten grondslag liggen.

Zinvragen die gesteld worden kunnen  “grote vragen” zijn zoals bij ziekte en sterven maar ook bij vraagstukken rondom gezondheid, slapen, overbelasting of bijvoorbeeld ontspanning. Het is belangrijk om te weten wat er onder de initiële hulpvraag aan de hand is. Onderliggend kan bijvoorbeeld een vraag meespelen als : 'Is dit alles? Wat heeft het nog voor een zin? Ben ik wel zinvol bezig? Hoe ben ik nog van betekenis?' Dit zijn allemaal zinvragen.

Hoe ga je als leefstijlcoach of leefstijlarts om met dergelijke vragen? Wat is je eerste gevoel? Wat herken je bij jezelf? Welke vragen ga je stellen? En, hoe help je mensen meer de betekenis van situaties te onderzoeken?

Binnen de positieve gezondheid zijn ‘het van betekenis zijn’ en ‘het geven van zin’ aan situaties belangrijke elementen die de gezondheid van iemand beïnvloeden. Kennis van zingeving en hoe je dit bespreekt met coachees zodat er meer inzicht kan ontstaan kan je werk als leefstijlcoach waardevoller maken. In deze training leer je meer over zingeving, wat het belang is van het geven van zin voor een gezond en gelukkig leven en leer je het gesprek hierover aan te gaan. En dit is de bonus, je doet dit aan de hand van je eigen ervaringen en wens tot zingeving. Daarnaast gaan we in op het begeleiden van mensen in een crisissituatie waarin levensvragen aan de orde zijn zoals bijvoorbeeld rouw, ziekte en sterven.

Julia van Hove: "Je leert meer over jezelf en hoe dat aan te raken bij de ander. En een vervolg is altijd welkom!"

Helga Maatkamp: "Ik heb het als zeer inspirerend ervaren!"

Doelgroep

leefstijlcoaches, artsen en andere zorgprofessionals

Doel

Het leren coachen van coachees met zingevingsvraagstukken

Inhoud
 • Wat is zingeving? Wat is betekenis geven?
 • Welke invloed heeft het niet hebben van een gevoel van betekenis of zingeving op coachees?
 • Hoe coach je op zingeving?
 • Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?
 • Welke methoden of tools kan je inzetten?
Wat leer je?
 • Je kunt je verplaatsen en inleven in de coachee met zingevingsvragen.
 • Je bent je als coach bewust van je eigen waarden, overtuigingen en gedrag – en de manier waarop deze het coachen kunnen op zingeving beïnvloeden.
 • Je kent het belang van zingeving als onderdeel van een gezonde leefstijl en kwaliteit van leven.
 • Je kunt zingeving als onderdeel van de aanpak op leefstijl bespreken.
 • Je kunt tools als de IPH-tool inzetten in een gesprek over zingeving.
 • Je herkent levensvragen in de hulpvraag van de coachee.
 • Je herkent de verschillende dimensies en kunt ze aandacht geven: lichamelijk, energetisch, emotioneel, cognitief, spiritueel.
 • Je kunt verschillende werkvormen toepassen m.b.t zingeving, passend bij de leerstijl van de cliënt.

1-daagse training Coaching op zingeving

Duur van de training

1 dag

Studiebelasting

 • trainingsdag van 9:30 tot 16.30
 • circa 3 uur zelfstudie vooraf.

Aanbevolen literatuur

Meer lezen

 • De zin van het leven, Fokke Obbema ( 2019)
 • Een zinvol leven, de mens en zijn verhaal, Fokke Obbema (2021)
 • Van dit boek krijg je meer zin in het leven, Catelijne Elzes( 2021)

Kosten

€ 297,00 vrijgesteld van btw

Accreditatie

De training is geaccrediteerd met 11 punten bij KABIZ voor leefstijlcoaches. De training is ook geaccrediteerd voor artsen bij ABAN met 6 punten.

Trainingsdatum

9 januari 2025

Aanmelden? zie winkel

Docent

Karijn Breuning: "Coach zijn is het enige vak wat vraagt om een enorme bereidheid van jou om jouw eigen thema’s en patronen te kennen en te transformeren voordat je ook jouw coachees kunt begeleiden in die transformatie. Je kan je coachees pas helpen transformeren als je die diepe lagen van jezelf kent."

Meer weten over AVLEG?

Op deze website vind je veel informatie over ons en onze opleidingen. Net als de antwoorden op veelgestelde vragen Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Bel ons dan gerust: 06 82 84 32 66

Meld je meteen aan

Academie voor Leefstijl en Gezondheid