Blended training MI voor gevorderden

Blended training MI voor gevorderden

Blended training Motivational Interviewing voor gevorderden

Veel professionals in de zorg zoals fysiotherapeuten, dietisten en leefstijlcoaches hebben weleens een middag Motivational Interviewing (ook wel motiverende gespreksvoering, MI) gevolgd. Onze ervaring is dat dit een mooi begin is. Maar dat de stappen in de MI te complex zijn om volledig te doorgronden in één middag. Dat maakt dat de toepassing in de praktijk vaak leidt tot het gevoel dat het motiveren van patiënten lastig blijft. De techniek MI kan vrijwel altijd meer uitgebouwd worden om de patiënt beter te motiveren naar een gedragsverandering. Het lastige van MI is namelijk dat er ongemak gecreëerd moet worden om ambivalentie bloot te leggen en bijvoorbeeld verandertaal te ontlokken. Door de automatische piloot van de zorgverlener en zijn reparatiereflex blijft hij het liefste weg bij dit ongemak.

Waarom is MI een techniek die verder uitgebouwd mag worden?

Iedere zorgverlener heeft patiënten die niet gemotiveerd zijn of lijken. Binnen het veranderingsmodel van Prochaska en Diclemente bevinden ze zich dan in fase 1 of 2: Van “Ik zie het nut niet” tot “Ik wil wel maar…” Motivational Interviewing is de manier om deze patiënten te activeren en te stimuleren tot volgende fases in het proces van gedragsverandering.

Dit motiveert niet alleen de patiënt tot gedragsverandering maar maakt het werk van de zorgprofessional leuker en zinniger.

Doelgroep

Leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, artsen, dietisten, verpleegkundigen en anderen die de basis van motivational interviewing kennen maar op zoek zijn naar verdieping van de techniek van MI.

Reacties van deelnemers aan de pilot:

"Training is des AVLEG’s, top"

"Hele leuke methode, kon goed oefenen met de filmpjes."

De 4 stappen in de training MI voor gevorderden

Voor het uitbouwen van de techniek MI wordt er in iedere stap een verdieping gemaakt waardoor de vaardigheid niet alleen gemakkelijker wordt aangeleerd maar ook beter beklijfd.

De blended training bestaat uit 2 delen

De training bestaat uit twee effectieve onderdelen. Als eerste bereid je je thuis in eigen tempo voor met een hele aantrekkelijke E-learning die je uitdaagt virtueel het gesprek aan te gaan en de techniek in stappen te herhalen en toe te passen. Of nu alle kennis en vaardigheden weggezakt zijn, of dat je vorige week een cursus MI gedaan hebt, de E-learning is leuk en leerzaam.

De volgende stap is deze kennis toepassen in de les. Iedere fase wordt weer geoefend maar nu in echte gesprekken.

Deze opbouw zorgt voor veel oefenplezier omdat je beter ervaart hoe de fasen zijn opgebouwd. Na de oefenfase thuis ga je het in eerste instantie met een reflectieopdracht nog eens oefenen in je eigen (praktijk)omgeving. Dat bereid je goed voor op de fysieke les waarin je gaat oefenen met collega-studenten.

1. Voorbereiding met E-learning MI

In een online simulatietraining wordt motiverende gespreksvoering geoefend met virtuele cliënten. Dit kan gezien worden als een virtueel gesprek waarin door de keuzes van de student, het gesprek wisselend kan verlopen.

Het doel is het opfrissen van de kennis en vaardigheden en het opnieuw leren en oefenen van vergeten stukken. Denk hierbij aan de verschillende fases, bepaalde uitdagende vragen en de Do’s en Don’ts.

De E-learning duurt minimaal 2 uur. Deze is gemakkelijk op te delen naar 2 keer een uur.  De student houdt een jaar lang de beschikking over de E-learning om te kunnen blijven oefenen of te herhalen.

 

De E-learning leert je de vier fasen van motiverende gespreksvoering:

 • Engageren Gaan we samen op reis? Hierbij ligt de nadruk op de houding van de coach met aandacht voor: contact, commitment, samen geduld en empathie.
 • Focussen (Waar gaan we naar toe?) Wat wil de coachee (echt), het creëren en/of het vergroten van de ambivalente houding van je coachee. Het herkennen van behoudtaal.
 • Ontlokken (Wat is daar voor nodig?) Het zodanig versterken van de ambivalentie dat de coachee (opnieuw) een weloverwogen keuze maakt. Dit doe je bijvoorbeeld door verandertaal te ontlokken.
 • Plannen (Hoe en wanneer gaan we dat doen?) Het SMART maken van het plan en aandacht voor terugval.

Daarnaast wordt geoefend met het herkennen van verandertaal :

  • Wensen of verlangens (willen)
  • Mogelijkheden (kunnen)
  • Redenen (of het hoofdmotief om te veranderen)
  • Belang en vertrouwen

Reflectieopdracht

Met de E-learning kun je oefenen om je de stof meer eigen te maken door met diverse antwoorden te spelen. Voor een verdieping van de vaardigheid is de volgende stap om het in de praktijk te oefenen en daarop te reflecteren. In de E-learning zit dan ook een reflectieopdracht:

 • Wat ga je morgen doen?
 • Wat ga je oefenen?
 • Met wie ga je oefenen? Etc.

Hier wordt op gereflecteerd m.b.v. een reflectieopdracht. En hieruit wordt het leerdoel geformuleerd dat de student meeneemt naar de volgende fase, de fysieke cursusdag.

Fysieke cursusdagen

Voor de laatste verdiepende stap nodigen we de deelnemers uit op twee cursusdagen:

De MI-trainer herhaalt in het kort de theorie.

In de demo’s werken we met één overkoepelende casus. Stap voor stap wordt de methodiek nogmaals doorgenomen met een demo per fase.

Per fase gaan de deelnemers in subgroepen met hun eigen casus aan de slag.

Alle 4 de fases worden op deze manier praktisch in getraind

Er wordt afgesloten met een actie voor de eigen praktijk en tips gegeven voor de op te zetten intervisie om de techniek en vaardigheid te borgen binnen de eigen organisatie of met collega-studenten.

Intervisie

De intervisie met de eigen groep met collega-studenten of in eigen werkomgeving borgt de kennis actie. In de tweede fysieke les worden eigen SMART acties opgesteld die in Intervisie-bijeenkomsten worden geevalueerd. Verder wordt er geoefend met eigen casussen.

Duur van de training

E-learning 4 uur

2 fysieke lesdagen

Studiebelasting

 • 2 trainingsdagen van 9:30 tot 16.30
 • circa 5 uur zelfstudie vooraf.

Huiswerk

Je krijgt toegang tot een online omgeving waarin je de kennis in een game-achtige omgeving oefent met een virtuele acteur. Deze online omgeving staat een jaar tot je beschikking om te blijven oefenen.

Kosten

€ 535,00 vrijgesteld van btw

Trainingsdatum

31 mei en 21 juni 2023

 

AANMELDEN

Docent

Thijs Biemans

Marjan Hulshof

Fedor van Helden

 

Accreditatie

 

De training is voor artsen met 12 punten geaccrediteerd door ABAN.

De training is voor dietisten en oefentherapeuten met 16 punten geaccrediteerd door ADAP.

De training is voor fysiotherapeuten met 15 punten geaccrediteerd door Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister.

Accreditatie is aangevraagd bij BLCN en GAIA

Meer weten over AVLEG?

Op deze website vind je veel informatie over ons en onze opleidingen. Net als de antwoorden op veelgestelde vragen Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Bel ons dan gerust: 06 82 84 32 66

Meld je meteen aan

Academie voor Leefstijl en Gezondheid