Beroepspraktijk

Beroepspraktijk

Als leefstijlcoach kun je aan de slag in je eigen praktijk als beweegcoach, leefstijlcoach, gezinscoach of voedingscoach. Daarnaast kun je als leefstijlcoach aan de slag in een sportschool, een diëtistenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk of ziekenhuis. Wanneer je uit een andere professie de opleiding start, kun je de geleerde vaardigheden toepassen in je eigen beroepspraktijk, en zo je instrumentarium verbreden. Professionals zoals fysiotherapeuten verdiepen hun kennis van voeding en diëtisten hun kennis van beweging en werken met groepen. Beide professionals zullen hun coachingsvaardigheden verbeteren. Leefstijlcoaches kunnen aan de slag bij re-integratiebedrijven, arbodiensten en bedrijven om te werken aan de gezondheid van (toekomstige) arbeidskrachten.

Linda Broersma (49): “Als fysiotherapeut en docent bewegen begeleid ik groepen uitkeringsgerechtigden om te werken aan een gezondere leefstijl, verbeterde fitheid en individuele competenties. Maar langzamerhand had ik behoefte aan verdieping op het gebied van voeding en van coaching. Daar heb ik in de opleiding veel over geleerd. Maar ik deed het er niet even bij. Naast de lessen was ik zeker een dag in de week aan het studeren. “Ik sta nu anders in mijn vak, heb een visie kunnen ontwikkelen en handvatten gekregen om het coachingstraject aan te pakken. Dit najaar begin ik in een bedrijf met het coachen van 25 werknemers: leefstijlcoaching op individuele basis. Ik kan de nieuwe vaardigheden dus meteen toepassen in mijn werk. Dat is natuurlijk heel interessant.”

Veel verzekeraars kennen een (aanvullende) vergoeding voor leefstijlcoaching, voedingsadvies of alternatieve geneeskunde. In dit kader kunnen leefstijlconsulten bij een aantal verzekeraars in rekening gebracht worden, waardoor de zorg voor een deel van de cliënten wordt vergoed. Daarnaast zijn de resultaten uit de grote pilot die loopt in het zuiden van het land in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en Universiteit Maastricht zo positief dat de leefstijlcoach zoals het er nu uitziet rond 2018/2019 in de basisverzekering komt.

Accreditatiepunten voor de opleiding tot leefstijlcoach

Dietisten: Stichting Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici heeft de Academie voor Leefstijl en Gezondheid geaccrediteerd voor dietisten. Dietisten ontvangen 224 studiepunten die automatisch worden bijgeschreven in het digitaal portfolio van de in het Kwaliteitsregister Paramedici geregistreerde deelnemers.
De opleiding tot leefstijlcoach is geaccrediteerd voor gewichtsconsulenten. De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN): “De opleiding voldoet aan de eisen die de BGN stelt aan een opleiding op het gebied van coachingsvaardigheden/gesprekstechnieken. Voor BGN leden betekent dit dat zij na het inleveren van een kopie van het certificaat/diploma vrijstelling ontvangen voor deze vaardigheden/technieken.

POH: De NVvPO accrediteert de opleiding tot leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid met 12 studiepunten.

Verpleegkundigen krijgen van Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 122 punten.

Afgestuurde leefstijlcoaches van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid raden we aan lid te worden van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Er wordt gewerkt aan een kwaliteitsregister.

 

 

 

 

 

Academie voor Leefstijl en Gezondheid