Aanmelden

Aanmelden

Startdatum opleiding *

Keuze opleiding *

Naam *

Tussenvoegsels

Voorletters *

Volledige voornamen (geen roepnamen) en eigen achternaam (geen partnernaam) zoals in paspoort of ID vermeld*

Geslacht *

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Provincie *

Land *

Email *

Geboortedatum dd-mm-jjjj*

Geboorteplaats *

Telefoonnummer *

Werkzaam bij *

Plaats *

Functie *

Beroepsvereniging

Accreditatienummer

Hoe ben je geattendeerd op deze opleiding *

Welke afgeronde HBO- of WO- vooropleiding *

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijving en betaalwijze *

1 termijn2* ( mogelijk bij plusmodules en cursus diabetes dietisten)10 termijnen* (leefstijlcoach), zie opties bij kosten en data8 termijnen* (leefstijlcoach dietisten en leefstijlcoach fysiotherapeuten)

*Betalen in termijnen is duurder

Ik ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden*
         Download inschrijfvoorwaarden

Factuuradres
Wil je de factuur of post op een ander adres dan hierboven vermeld ontvangen, vul dat dan hieronder in.

captcha

* = verplichte velden

Meer Informatie

Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Loolaan 37
7314 AB Apeldoorn
Administratie: 055 - 579 55 33

Locatie lesdagen
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen

HNK Horapark
Bennekomseweg 41
6717 LL Ede

info@avleg.nl
www.avleg.nl

twitter@AcademieLenG
facebook.com/AcademievoorLeefstijlenGezondheid

Academie voor Leefstijl en Gezondheid