De Verpleegkundig Leefstijlcoach

Irma Saro is verpleegkundig leefstijlcoach binnen de Maag- Darm en Leverafdeling van het UMCG. De verpleegkundig leefstijlcoach (VLC) is een nieuwe functie. De VLC coacht een individu of groep vanuit de drie pijlers gedragsverandering, voeding en beweging.