2-daagse training Motivational Interviewing voor gevorderden

2-daagse training Motivational Interviewing voor gevorderden

2-daagse training Motivational Interviewing voor gevorderden

Veel professionals in de zorg zoals fysiotherapeuten, dietisten en leefstijlcoaches hebben weleens een middag Motivational Interviewing (ook wel motiverende gespreksvoering, MI) gevolgd. Onze ervaring is dat dit een mooi begin is. Maar dat de stappen in de MI te complex zijn om volledig te doorgronden in één middag. Dat maakt dat de toepassing in de praktijk vaak leidt tot het gevoel dat het motiveren van patiënten lastig blijft. De techniek MI kan vrijwel altijd meer uitgebouwd worden om de patiënt beter te motiveren naar een gedragsverandering.

Het lastige van MI is namelijk dat er ongemak gecreëerd moet worden om ambivalentie bloot te leggen en bijvoorbeeld verandertaal te ontlokken. Door de automatische piloot van de zorgverlener en zijn reparatiereflex blijft hij het liefste weg bij dit ongemak.

Waarom is MI een techniek die verder uitgebouwd mag worden?

Iedere zorgverlener heeft patiënten die niet gemotiveerd zijn of lijken. Binnen het veranderingsmodel van Prochaska en Diclemente bevinden ze zich dan in fase 1 of 2: Van “Ik zie het nut niet” tot “Ik wil wel veranderen maar…”

Motiverende gespreksvoering is de manier om de ambivalentie van deze coachees te creëren of te vergroten en te versterken. Dit gebeurt door het verschil in waardering tussen de huidige situatie (bijvoorbeeld roken) en het gewenste gedrag (niet roken) te ontlokken. Wat er dan gebeurt is dat de coachee zelf het belang voor de verandering gaat voelen. En de coachee zal dan zelf de argumenten aandragen voor deze verandering!

Wanneer de zorgverlener aan het werk gaat en de nadelen van bijvoorbeeld roken benoemt dan ‘duwt’ hij de patiënt in de voordelen van roken. Er ontstaat dan een welles nietes discussie die niet opbouwend en effectief is.

Motiverende gespreksvoering motiveert niet alleen de patiënt tot gedragsverandering maar maakt het werk van de zorgverlener leuker en zinniger.

 

Doelgroep

Leefstijlcoaches, fysiotherapeuten, artsen, dietisten, verpleegkundigen en anderen die de basis van motivational interviewing (MI) al kennen. Professionals die MI willen opfrissen en verdiepen door veel te oefenen met de verschillende technieken van motiverende gespreksvoering.

Reacties van deelnemers aan de pilot:

"Training is des AVLEG’s, top"

"Hele leuke methode, kon goed oefenen met de filmpjes."

“Interessante en leuke training, mooie aanvulling voor mij persoonlijk voor mijn coachgesprekken”

De blended training bestaat uit 2 delen

De training bestaat uit twee effectieve onderdelen. Als eerste bereid je je thuis in eigen tempo voor met een hele aantrekkelijke E-learning die je uitdaagt virtuele gesprekken aan te gaan met verschillende coachees. Of nu alle kennis en vaardigheden weggezakt zijn, of dat je vorige week een cursus Motiverende gesprektechnieken gedaan hebt, onze deelnemers zeggen dat de E-learning leuk en leerzaam blijft.

Het tweede deel van de training is de fysieke tweedaagse. Hierin komen jouw ervaring en reflecties aan bod, wordt de theorie kort herhaald en wordt er vooral veel geoefend, maar nu in echte gesprekken. Deze opbouw zorgt voor veel oefenplezier omdat je beter ervaart hoe het gesprek is opgebouwd.

 

1. Voorbereiding met E-learning MI

In een online simulatietraining ga je motiverende gespreksvoering oefenen met 4 virtuele cliënten. Dit kun je zien als een virtueel gesprek waarin door de keuzes die jij maakt, het gesprek wisselend kan verlopen. Het doel is het opfrissen van de kennis en vaardigheden en het opnieuw leren en oefenen van vergeten stukken. Denk hierbij aan de verschillende fases, bepaalde uitdagende vragen en de Do’s en Don’ts. Met de E-learning kun je blijven oefenen om je de stof meer eigen te maken door met diverse antwoorden te spelen. Na de simulatietraining thuis volgt een reflectieopdracht. Uit die reflectie haal je zelf je leerdoelen. Dat bereid je extra goed voor op de fysieke lessen.

De E-learning duurt minimaal 2 uur. Deze is gemakkelijk op te delen naar 2 keer een uur.  Je houdt een jaar lang de beschikking over deze E-learning om te kunnen blijven oefenen of te herhalen.

 

De 4 fasen in de blended training MI voor gevorderden

In de E-learning als tijdens de fysieke lesdagen werken we vanuit de vier fasen van motiverende gespreksvoering:

1e fase: Engageren Gaan we samen op reis? Hierbij ligt de nadruk op de houding van de coach met aandacht voor: contact, commitment, samen, geduld en empathie.

2e fase: Focussen Waar gaan we naar toe? Wat wil de coachee (echt), het creëren en/of het vergroten van de ambivalente houding van je coachee. Het herkennen van behoudtaal.

3e fase: Ontlokken Wat is daar voor nodig? Het zodanig versterken van de ambivalentie dat de coachee (opnieuw) een weloverwogen keuze maakt. Dit doe je bijvoorbeeld door verandertaal te ontlokken.

4e fase: Plannen Hoe en wanneer gaan we dat doen? Het SMART maken van het plan en aandacht voor terugval.

Daarnaast wordt  er in de e-learning en tijdens de lesdagen veel geoefend met het ontlokken en  herkennen van verandertaal.  

2 fysieke trainingsdagen

Programma 1e dag

 • Kennismaking met de trainers en elkaar
 • Introductie op de training en aandacht voor de leerdoelen
 • De trainer herhaalt in het kort de theorie over de 4 fasen en reflectief luisteren
 • Oefenen met reflectief luisteren (1e fase)
 • Uitleg over focussen (2e fase) en demo van de trainers en plenaire oefening om verandertaal uit te lokken
 • Theorie over de aanknopingspunten voor verandertaal en oefenen
 • Plenaire bespreking. Wat zijn de tips en trucs?
 • Werken met bevestiging in een gesprek (plenaire oefening)
 • Afsluiting: Welke SMART actie n.a.v. de 1 dag neem jij mee naar jou coachees, patiënten? Wat ga je toepassen?

Programma 2e dag

 • Thuisopdracht. Breng n.a.v. je ervaring met het toepassen van motiverende gespreksvoering een lastige situatie mee.
 • Opfrissen van de Do’s en Dont’s van motiverende gespreksvoering n.a.v. de 1e lesdag
 • Elkaar coachen op de eigen ervaringen met de SMART acties
 • Demo met verdieping op behoudtaal en verandertaal door de trainers
 • Nogmaals het oproepen en versterken van verandertaal (fase 3) oefenen. Nu met gebruikmaking van de 4 thema’s; wensen, mogelijkheden, redenen en behoefte en de schaalvragen.
 • Weerstand benutten in dit soort gesprekken. Kort theorie en oefenen met je eigen trigger.
 • Casus en toepassen van alle 4 de fasen!
 • Evaluatie

Duur van de training

E-learning 4 uur

2 fysieke lesdagen

Studiebelasting

 • 2 trainingsdagen van 9:30 tot 16.30
 • circa 5 uur zelfstudie vooraf.

Huiswerk

Je krijgt toegang tot een online omgeving waarin je de kennis in een game-achtige omgeving oefent met een virtuele acteur. Deze online omgeving staat een jaar tot je beschikking om te blijven oefenen.

Kosten

€644,00 vrijgesteld van btw

Trainingsdatum

Volgt

 

AANMELDEN

Trainingsdatum

31 mei en 21 juni 2023

 

AANMELDEN

Docent

Thijs Biemans

 

Accreditatie

 

De training is voor artsen met 12 punten geaccrediteerd door ABAN.

De training is voor dietisten en oefentherapeuten met 16 punten geaccrediteerd door ADAP.

De training is voor fysiotherapeuten met 15 punten geaccrediteerd door Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister.

De training is voor leefstijlcoaches met 16 punten geaccrediteerd door BLCN

Meer weten over AVLEG?

Op deze website vind je veel informatie over ons en onze opleidingen. Net als de antwoorden op veelgestelde vragen Heb je een vraag waarop je het antwoord niet kunt vinden? Bel ons dan gerust: 06 82 84 32 66

Meld je meteen aan

Academie voor Leefstijl en Gezondheid