Thema’s lesdagen

Thema's lesdagen

Inhoud lesdagen in onderwerpen:

Opmerking: inhoud is een richtlijn, het kan zijn dat thema's een andere dag behandeld worden.

Dag 1
9:30 - 12:30
Introductie
De zorgstandaard Obesitas
Overzicht van de verschillende thema’s en onderwerpen
Ontwikkeling kind van 4 tot 12
Ontwikkeltaken
Het gezin als systeem?

13:00 – 16:00
Coachen van gezinnen
Positief opvoeden – algemene opvoeding

Dag 2
9:30 -12:30
Leefstijl
Voeding
Energiebehoefte
Beweegbehoefte – hoe bewegen kinderen?
Moeilijke eters

13:00 -16:00
Positief opvoeden
Opvoedpraktijken ten aanzien van de leefstijl (o.a. onderscheid tussen Overed/Covered, emotioneel en instrumenteel voeden, aangeleerd gedrag.)

dag 3
9:30 – 12:30
Waar kunnen kinderen bewegen
Comorbiditeit zoals astma
Sociale steun in gang zetten, voor ouders en kind
Allochtone gezinnen

13:00 -16:00
Positief opvoeden
Omgaan met weerstand bij ouders
Hoe maak je gewicht bespreekbaar
Coachen van ouders in een groep

dag 4
9:30 -16:00
Inbreng eigen casus en intervisie.
psychodiagnostiek
Kennistoets voor het behalen van het certificaat. Bij een onvoldoende kan de toets herkanst worden.

Competenties:
Algemeen
Bewust maken ouders van eigen eet- en leefpatroon en dat van hun kinderen
Achterhalen oorzaken ongezonde patronen binnen het gezin
Kennis van groeitabellen, BMI- waarden en vetpercentages voor kinderen en de beperkingen van BMI en vet%
Herkennen van overgewicht
Kennis van contra-indicaties en kunnen signaleren van contra-indicaties
Kennis en toepassing van volgende voedingsthema’s:
Energiebehoefte en voedingspatroon kinderen volgens richtlijnen gezondheidsraad.
Huidige tendensen in eetpatronen kinderen
Kennen van de belangrijkste interventies op leefstijl bij kinderen
Aanpak eetproblemen/niet lusten
Aandachtspunten eetpatroon bij kinderen
Tips kunnen geven bij trakteren/snoepen/snacken
Coachen van gezinnen/Positief opvoeden
Kunnen toepassen van ‘Opvoedpraktijken’ (specifiek voor voeding en beweging, zoals Overed en Covered )

Algemene opvoeding – strategieën bij gewenst en ongewenst gedrag
Benadrukken voorbeeldgedrag ouders
Tools kennen en kunnen toepassen om communicatie ouder kind te verbeteren.
Bespreekbaar kunnen maken overgewicht kind met ouders
Kunnen omgaan met weerstand van ouders
Behalve het in kaart kunnen brengen van het systeem: gezin + opa’s en oma’s, ook de sociale context zoals school en vriendjes maar ook internet en tv.
Het herkennen van een kind dat gepest wordt en er actie op ondernemen.

Thema’s Bewegen
Fysiologie kinderen – tijdens sport en inspanning
Kennis van sporten met kinderen: wat doe je wel en wat doe je niet.
Speciale aandachtspunten – warmtebelasting, groei en training
Bewegen en het belang voor cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling
Spel (bewegingsspel, constructiespel en fantasiespel) voor kinderen en gezin.
Ontwikkeling van spel
Bewegen en de omgeving (in het groen)
Voorbeeldgedrag ouders t.a.v. activiteitenpatroon.
Samen bewegen – gezinsactiviteiten – Fit Families
www.health.gov

Wat wel/wat niet Feiten en fabels over bewegen (b.v. belasting van kinderen)

Aandachtspunten bij obesitas/motoriek
Voorbeeld: MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it) aanpak
www.mendcentral.org

Academie voor Leefstijl en Gezondheid