Klachtenprocedure

Wie benader je voor een klacht?
De Academie voor Leefstijl en Gezondheid streeft naar tevreden studenten en partners. Wij doen ons uiterste best om een inspirerende studieomgeving te bieden en de beste service te bieden. Wanneer je hier niet tevreden over bent is de docent of docenten die verantwoordelijk zijn voor de cursus of opleiding je eerste aanspreekpunt. We proberen uiteraard je klacht zo snel mogelijk en samen op te lossen.

Wanneer je er met de desbetreffende docent niet uitkomt, kun je een klachtenprocedure starten. Hiervoor kun je contact opnemen met hoofd opleidingen, Yneke Kootstra per mail of telefoon. Ook kun je contact opnemen met de administratie mocht Yneke Kootstra partij zijn in relatie tot de klacht. Als student heb je de contactgegevens van Yneke Kootstra. De contactgegevens van de administratie staan op de contactpagina. We benadrukken dat een klacht altijd vertrouwelijk behandeld wordt.

Tijdspad
Na het indienen van je klacht kun je binnen vijf werkdagen een reactie verwachten. Deze reactie kan ook zijn dat er meer tijd nodig is om de klacht te beoordelen. De klacht wordt ook altijd doorgestuurd naar de directie. Hoofd opleidingen behandelt wanneer ze geen partij is, de klacht en stuurt de concept-antwoordbrief naar de directie.
De antwoordbrief wordt vanuit de directie naar de klager gestuurd binnen 4 weken.

Wanneer je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kun je je wenden tot de Raad van Beroep van de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. De Raad van Beroep doet een bindende uitspraak binnen 3 maanden na ontvangst van de klacht bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid per aangetekende brief.

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid wil klachten zo adequaat mogelijk afhandelen. Nog liever voorkomen we klachten door de een zo goed mogelijke kwaliteit en service te bieden waardoor we gelukkig kunnen stellen dat het aantal klachten zeer klein is. Om dezelfde reden komen klachten bij de directie terecht en bewaren we de klachten 5 jaar om eventueel lering te trekken en verbeteringen door te voeren.

Academie voor Leefstijl en Gezondheid